آفات انار

2 669

آفات انار

 

کرم گلوگاه انار: Spectrobates ceratoniae

کرمی به طول ۲۱ میلیمتر که در پشت بدن آن موهاي کم رنگی قابل مشاهده است . سه جفت پا در حلقه هاي سینه و پنج جفت پا در حلقه هاي شکمی دارد که رنگ آنها تحت تأثیر تغذیه از انارهاي دانه قرمز یا دانه سفید تغییر می کند.کرم ها فصل زمستان را در تاج و داخل میوه هاي باقیمانده از فصل قبل روي درخت سپري می کنند . این کرم ها در انارهاي ریخته شده در زیر درختان و انارهاي انباري در فصل زمستان نیز ممکن است مشاهده شوند.کرم ها پس از گذران دوران شفیرگی در فروردین ماه ظاهر شده و اردیبهشت ماه که مصادف با ظهور گلهاي انار است پروانه ها به پرواز درمی آیند.

1

کنترل:

از آنجا که کرم گلوگاه انار تخم هاي خود را داخل تاج میوه می گذارد، مبارزه شیمیایی با آن تقریباً غیرممکن بوده و از طرف دیگر سمپاشی در باغات انار باعث از بین رفتن حشرات مفید و در نتیجه طغیان سایر آفات بخصوص کنه ها می شود . بنابراین براي کنترل این آفت باید مجموعه اي از روش هاي مبارزه را بکار گرفت که اصطلاحاً به این روش مدیریت تلفیقی کنترل آفت گفته می شود. این روش ها شامل روش هاي به زراعی، بیولوژیکی، فیزیکی و مکانیکی است.

الف( روش به زراعی:

رعایت فواصل مناسب کاشت، شخم درختان در پائیز، تعیین فواصل مناسب آبیاري با توجه به بافت خاك، سن درخت و شرایط آ ب و هوایی، تغذیه مناسب درختان، استفاده از ارقام مقاوم مانند انار اصفهانی دانه سیاه، کنترل علفهاي هرز و هرس علمی درختان همگی کمک می کنند که خسارت آفات، بخصوص کرم گلوگاه انار به حداقل برسد.

ب( روش هاي فیزیکی و مکانیکی:

جمع آوري منظم میوه هاي انار آلوده ر وي درخت و ریخته شده در کف باغ بصورت همگانی و نگهداري آنها در انبارها یا قفس هایی که با توري ریز پوشیده شده اند باعث می شود زنبورهاي پارازیتوئید از جمله زنبورهاي تریکوگراما که آفت را از بین می برد خارج شده و در باغ پراکنده شوند. اما حشرات بالغ کرم گلوگاه در قفسه انبار حبس شده و از بین بروند .

ج ) مبارزه بیولوژیکی با کرم گلوگاه انار توسط زنبورهاي تریکوگراما:

زنبورتریکوگراما تخم خود را داخل تخم آفات، مخصوصاً تخم پروانه ها می گذارد. تخم هایی که توسط زنبور پارازیته می شوند رنگ طبیعی خود را از دست داده و بتدریج سیاه رنگ می شوند. طول دوره زندگی زنبوردر درجه حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت ۷۰ درصد حدود ۸ روز طول می کشد. بنابراین در شرایط مناسب این زنبور می تواند بی وقفه

به تولید نسل ادامه دهد.

 

شته سبز انارAphis punicae

شته انار عمومی ترین آفت درختان انار می باشد . این آفت با تغذیه از شیره پرورده، تولید عسلک فراوان و مساعد نمودن شرایط براي رشد قارچ هاي ساپروفیت و همچنین کاهش تنفس گیاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث بروز خسارت بر روي میزبان خود می گردد. مهمترین خسارت شته انار، ریزش غیر طبیعی گلهاي اول انار در ابتداي فصل می باشد. به نظر می رسد شته انار بیش از ۴۰ نسل داشته باشد و به رنگ سبز متمایل به زرد بوده و زمستانها را به صورت تخم بر روي شاخه هاي درختان انار سپري می کند. تراکم تخم ها بر روي پاجوشهاي درختان انار بیش از ۲ هزار برابر تراکم آنها بر روي سر شاخه هاست.

2

در ماههاي اردیبهشت و اوایل خرداد ماه شته بیشترین تراکم را روي درختان انار دارد و در تابستان از تراکم جمعیت شته ها کاسته می شود . در پاییز جمعیت مجددا افزایش می یابد ولی در این مرحله در مقایسه با ابتداي سال تعداد کلنی ها کمتر است . مؤثرترین روش مبارزه با شته انار حذف پاجوشهاي آلوده به شته می باشد. این عمل در ابتداي فصل و در پاییز بهترین نتیجه را می دهد . قطع پاجوش ها قبل از تخم گذاري شته هاي جنسی باعث هدایت آنها به سوي سر شاخه ها و تاج درختان انار و افزایش خسارت آفت می گردد . به منظور حفظ دشمن ان طبیعی آفت و تداوم تعادل بیولوژیک از مصرف هرگونه سموم شیمیایی در باغات انار باید جداً جلوگیري کرد.

سوسک چوبخوار درختان انار Chrysobothris parvipunctata

یکی از آفات مهم و خطرناك درختان انار می باشد که موجب ضعف و خشکیدگی تنه و شاخه هاي درخ تان انار می گردد. این آفت زمستان را بصورت پیش شفیره، در داخل چوب سپري می کند. سوسکها در بهار روي درختان ضعیف تخم ریزي کرده و لاروهاي تفریخ شده با تغذیه از ناحیه کامبیوم (حد فاصل بین پوست و چوب ) باعث قطع آوندها و اختلال در جریان شیره نباتی و در نتیجه خشکید گی تنه و شاخه هاي درختان می شوند . حشرات کامل از طریق تغذیه از پوست نرم و دم میوه باعث ریزش شدید میوه ها در اوایل فصل می گردند ولی خسارت عمده توسط لاروها صورت می گیرد . این آفت در سال یک نسل دارد .

3

روشهاي کنترل :

-۱ قطع و سوزاندن اندامهاي آلوده در پاییز.

-۲ استفاده از فرمول کودي مناسب جهت تقویت درختان.

-۳ تنظیم دور آبیاري و جلوگیري از تنش آبی.

-۴ رعایت اصول بهداشتی و باغبانی.

 

کنه انار Tenuipalpus punicae

یکی دیگر از آفات کلیدي باغهاي انار ، کنه هاي انار می باشد که در مناطق شنی و کم آب به ب اغهاي انار خسارت مهمترین کنه Tenuipalpus punicae قابل توجهی وارد می نمایند. به نظر می رسد که کنه قرمز انار با نام علمی خسارت زا در باغهاي انار باشد .این کنه از شیره برگ و پوست میوه تغذیه و در انارستانهایی که سابقه سمپاشی دارد ، موجب خسارت شدید می گردد . این کن ه با ضخیم شدن و زنگ زدگی برگها همراه است و در صورت شدید بودن باعث ریزش برگ و خشکیدگی سر شاخه می گردد . تغذیه آفت از پوست میوه موجب کوچک ماندن میوه و ایجاد لکه هاي قهوه اي سوخته و خشک شدن پوست و ترکیدگی میوه می گردد. دانه هاي این میوه کم آب و بی مزه است.

5

کنترل:

در صورت مشاهده کنه در باغهاي انار ، کاربرد سموم کنه کش به صورت محلول پاشی توصیه می گردد . مبارزه زمستانه با این آفت با کاربرد روغن نیز میسر است.آبیاری به موقع و عدم کشت مخلوط با سایر محصولات باید رعایت شود.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

2 نظرات

 1. رحمت نجفی می گوید

  سلام بند حقیر حدود ۱۰۰۰ درخت انار دارم و نمیدانم برای چلوگیری از شته سبز انار وکنه سفید رنگ انار چه موقع سمپاشی وچه سمی باید بزنم اگر راهنمایی کنید یک دنیا ممنونتان میشوم

  1. سینا مقبلی می گوید

   با سلام و احترام
   در مورد شته سبز انار باید در ابتدای فصل باید برگ های جوان رو خوب بررسی بفرمایید و به محض مشاهده مبارزه رو شروع کنید
   در مورد کنه سفید هم میتوانید با محلول پاشی روغن ولک و سموم کنه کش در زمستان از میزان خسارت آن در فصل رشد بکاهید.
   جهت مشاوره بیشتر با شماره ۰۹۱۸۲۹۵۸۴۳۲ (مهندس مقبلی) تماس حاصل فرمایید.

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.