آفات توت فرنگی

آفات توت فرنگی را بشناسید

0 260

طوقه خوارهای توت فرنگی  Aristotelia fragaria ,Tyloderma fragaria ,Synanthedon bibionipennis 

با ایجاد دالان و آسیب به طوقه موجب ضعیف وخشک شدن بوته های  توت فرنگی می شوند. در گونه سوم ،لارو طوقه گیاه را تو خالی می کند، به طوری که قسمتی یا همه گیاه خشک می شود. پس از تفریخ تخم،لاروها بلافاصله به طرف طوقه می خزند وداخل مغز طوقه را سوراخ می کنند.

طوقه خوارهای توت فرنگی  Aristotelia fragaria ,Tyloderma fragaria ,Synanthedon bibionipennis

کنترل:

این افات اساسا به واسطه حمل گیاهان هلوده انتشار می یابند،بنابراین باید در انتقال نشاء دقت نمود وبوته های الوده را حذف کرد.

کشت های جدید بوته های سالم به ندرت مورد تهاجم قرار می گیرند.بنابراین کشت های الوده وبوته های وحشی مجاورت کشت های جدید را از بین می برد.

 

سرخرطومی جوانه توت فرنگی Anthonomus signatus

 این آفت با سوراخ کردن جوانه های گل توسط خرطوم بلند خود از گرده های نارس تغذیه می کند.حشره ماده یک تخم داخل جوانه رسیده قرار داده و سپس جوانه را به صورت حلقه ای می برد و از باز شدن جوانه ممانعت می کند و آن را در اختیار لارو قرار می دهد. جوانه های مورد تهاجم به صورت آویزان روی گیاه باقی مانده یا روی زمین می افتند.

سرخرطومی جوانه توت فرنگی Anthonomus signatus

کنترل:

  • شخم عمیق بستر های قدیمی بلافاصله بعد از برداشت.

  • سرکشی مرتب بوته ها ودر صورت لزوم مبارزه شیمیایی.

 

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.