آفات زعفران(کنه پیاز زعفران)

آفات زعفران را بشناسید...(کنه پیاز زعفران)

0 452

کنه پیاز زعفران
خسارت این کنه به وسیله تغذیه مستقیم از پیاز بوده و با تولید زخم هایی بر روی پیازها آشکار می شود. پیازهای آلوده به کنه دارای لکه های سیاه و پوسیده ای می باشد. برگ های گیاهان آلوده به این آفت، کوتاه تر و باریک تر و زودتر از حد معمول خزان می شود. همچنین گل های زعفران در گیاهان آلوده، کوچک تر و ظریف تر و گاهی فاقد کلاله یا دارای کلاله های ضعیفی می باشند.سبزکشت

کنترل:
•    انتخاب عمق کاشت مناسب بسته به بافت خاک ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر.
•    لستفاده از از پیازهای سالم و فاقد لکه های تیره.
•    ضدعفونی پیازها قبل از کاشت با قارچ کش و کنه کش (ضدعفونی با محلول کنه کش امایت ۱ تا ۲ در هزار به مدت یک تا دو دقیقه).
•    هر دو سال یک بار خاک زراعی سبک به ارتفاع ۱ تا ۲ سانتی متر در طول فصل تابستان پخش شود تا عمق کاشت پیازها ثابت بماند.
•    کاهش عمر بهره برداری از مزارع در دستور کار باشد .

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.