آفات سیب

در این مقاله چند مورد از آفاتی که به محصول سیب آسیب می رسانند را مورد بررسی قرار می دهیم.

0 1,057

کرم سیب Cydia pomonella:

کرم سیب در واقع لارو پروانه ی کرم سیب است که با خوردن پوست، گوشت و گاهی دانه ی میوه، خسارات قابل توجهی وارد می کند. همه ساله لاروهای کرم سیب بعد از اتمام فعالیت به زیر پوستک های تنه ی درختان و یا کلوخه ها رفته و با تنیدن پیله ی محکم در اطراف خود تا بهار سال بعد بدون فعالیت باقی می مانند.

در فصل بهار، پروانه های کامل کرم سیب ظاهر شده و شروع به تخم ریزی در نزدیک گل ها و یا در نسل های بعد بر روی میوه و دم میوه می نمایند. از این تخم ها کرم کوچکی خارج می شود که عامل اصلی خسارت است.

خسارت گروه اول کرم سیب، تقریبا همزمان با فندقی شدن میوه های سیب می باشد که معمولا در مناطق سردسیر استان در نیمه ی دوم اردیبهشت ماه اتفاق می افتد.

گروه دوم، ۱۱ تا ۴۱ روز بعد ظاهر شده و به این دلیل که از هر جای میوه می توانند وارد شوند، خسارت خیلی شدیدی می زنند. در بعضی سال ها در شرایط استان، شاهد ظهور نسل سوم آفت نیز هستیم.

سبزکشت - آفات سیب

مبارزه ی شیمیایی:

مبارزه ی شیمیایی زمانی موثر واقع می شود که در زمان مناسب در کلیه ی باغات منطقه و به طور همزمان انجام پذیرد. با استفاده از تله های فرمونی، زمان دقیق مبارزه به کشاورزان هر منطقه اعلام می شود تا با انجام مبارزه ی شیمیایی در زمان دقیق، بتوان آفت را تا حدود زیادی مدیریت نمود.

 • فوزالن(زولون)EC35% به نسبت ۵/۱ در هزار
 • آزینفوس متیل(گوزاتیون ام) EC20% به نسبت ۲ درهزار
 • دیازینونEC60% به نسبت ۱ درهزار
 • دیازینونWP40% به نسبت ۵/۱درهزار
 • اتریمفوس(اکامت)EC50%  به نسبت ۱در هزار
 • آزینفوس متیلWP20%به نسبت ۲در هزار

شپشک واوی سیب:

شپشک واوی سیب تحت عنوان سپردارِ واوی سیب نیز شناخته می شود . به دلیل شباهت سپر پوششی آفت به حرف واو فارسی )و(، آفت را به نام شپشک واوی سیب می شناسند. این آفت در درجه ی اول به ارقام حساس سیب مثل سیب گلاب حمله می کند.

در صورت عدم وجود این رقم و یا بالا رفتن جمعیت آفت، سایر ارقام سیب و درختان دیگر از جمله گردو، درختان هسته دار و برخی درختان و درختچه های زینتی نیز به شدت آلوده می شوند.

جمعیت بالایی از تخم های شپشک زیر سپر واوی شکل قرار می گیرند که در فصل بهار به محض مساعد شدن شرایط اب و هوایی )در شرایط استان معمولا نیمه ی دوم اردیبهشت ماه(، تخم ها به پوره های خسارت زا تبدیل شده و از زیر سپر خارج می شوند.

سپردار واوی سیب به همه ی قسمت های درخت از جمله تنه، شاخه، برگ و میوه حمله می کند و با مکیدن شیره ی گیاه، درخت را ضعیف می کند.

گاهی در اثر حمله ی آفت، سرشاخه ها خشک شده و میوه ها نیز کم و کوچک می مانند. شپشک واوی سیب، فصل زمستان را به صورت تخم در زیر سپر ماده می گذراند و به سرمای زمستان مقاومت شدید نشان می دهد.

ظهور آفت به شرایط آب و هوایی بستگی دارد لذا آفت در مناطق مختلف در زمان های متفاوت ظهور می کند.

آفت، دو نسل در سال دارد و با توجه به شرایط استان در نیمه ی دوم اردیبهشت و اواخر تیر تا اوایل مردادماه، به درختان خسارت می زند و در همین زمان ها کشاورزان باید با آن مبارزه نمایند.

سبزکشت - آفات سیب

کنترل:

هرس شاخه های آلوده به شپشک واوی در فصل زمستان و سوزاندن شاخه های مذکور البته خارج از محیط باغ، جمعیت آفت را تا حدود زیادی کاهش می دهد. جهت  کنترل آفت، باید همزمان با تورم جوانه ها، درختان را با روغن ولک به نسبت۱تا ۵/۱ درصد روغن پاشی نمود.

مبارزه ی شیمیایی با سموم حشره کش مناسب در فصل بهار و تابستان همزمان با ظهور دو سوم جمعیت فعال آفت بر روی شاخه ها انجام می شود. زمان مبارزه از طریق اطلاعیه های پیش آگاهی به کشاورزان هر منطقه رسانده می شود.

نکته: در مورد کنترل شپشک واوی سیب، رعایت زمان دقیق روغن پاشی زمستان و سمپاشی های بهاره و تابستانه ضروری می باشد . چون تا زمانی که آفت به صورت فعال از زیر سپر خود خارج نگردیده، مبارزه ی شیمیایی علیه آن تاثیری ندارد.

شته ها:

انواع شته ها از جمله : شته ی سبز سیب، شته ی خونی یا آردآلود سیب، شته ی سبز هلو و شته ی خالدار هلو ممکن است به درختان سیب حمله نمایند. شته ها جزء آفات مکنده هستند و با مکیدن شیره ی گیاهی و گاهی تولید عسلک به درختان آسیب می رسانند.

شته ی سبز سیب بیشترین پراکنش را در درختان سیب استان دارد و بر روی برگ ها، جوانه ها، میوه ها و سرشاخه های جوان و پاجوش های درختان میزبان فعالیت دارد. این آفت،

بیشتر در پشت برگ ها به تغذیه پرداخته و ترشحات چسبنده ای ایجاد می کند که باعث جلب مورچه ها به سمت درختان می شود . برگ های لوله شده و ایجاد پیچیدگی در برگ ها از علائم مشخص شته می باشد.

سبزکشت - آفات سیب

کنترل:

باید دقت کرد که در صورت زیاد بودن تعداد آفت در باغ مبارزه انجام شود و در غیر اینصورت میتوان با جمع آوری برگ های شته زده در شروع آلودگی به راحتی این آفت را در مراحل اولیه کنترل کرد.

 • استفاده از سمومی مانند موسپیلان و ایمیذیاکلروپراید (کنفیدور)

کنه ها:

مهم ترین کنه بر روی درختان سیب کنه ی تارعنکبوتی یا کنه ی تارتن می باشد. اهمیت این کنه به این خاطر است که در مدت زمان کوتاهی، جمعیت آن به شدت افزایش می یابد. این نوع کنه به انواع گیاهان زراعی و باغی و حتی علف های هرز حمله می کند.

در اثر تغذیه ی کنه ها، برگ ها گرد آلود، خشک و تارعنکبوتی می شوند. در بعضی باغات، آفت شماره ی یک باغ به شمار می رود. ویژگی بارز این کنه، وجود دو نقطه در روی پشت آن است.

اگر جمعیت کنه بیش از حد زیاد شود، کنترل آن به سختی امکان پذیر است. لذا باغداران باید به محض مشاهده ی علائم اولیه ی خسارت کنه، به صورت لکه ای با آن مبارزه نمایند تا آفت در کل باغ فراگیر نشود. در مورد کنترل کنه نیز باید به تناوب استفاده از سموم کنه کش و رعایت مقدار مناسب حشره کش توجه نمود.

سبزکشت - آفات سیب

کنترل زراعی :

 • رعایت اصول به زراعی مانند حفظ رطوبت باغ
 • هرس علف های هرز پهن برگ

کنترل شیمیایی :

 • باروک (اتوکسازول)
 • انویدور (اسپیرو دایکلوفن) ۰٫۶ تا ۲ در هزار
 • پراید (فنازاکوئین) ۴ درهزار
 • فلورامایت (بایفنازایت) ۰٫۵ تا ۲ در هزار

لازم به ذکر است که سمپاشی حتما باید در ساعات اولیه صبح انجام شود.

مینوز لکه گرد سیب: Leocoptera malifoliella

یکی از آفات سیب که خسارت آن خیلی شبیه به بیماری لکه سیاه سیب می باشد. طی چند سال اخیر خسارت آن در باغات سیب شدید بوده است .

به درختان مختلف از جمله سیب، گلابی، به، برخی هسته دارها و درختچه های زینتی حمله می کند. لارو آفت مینوز لکه گرد با تغذیه از بین برگ ها، دالان هایی را به وجود می آورد که به صورت تاول های سیاه رنگی دیده می شوند. روی آن ها دوایر متحدالمرکزی قرار دارد و متناسب با تغذیه ی آفت، دایره ها بزرگ تر می شوند.

پس از مدتی سطح زیرین برگ در محل دالان ها خشک خواهد شد. حمله ی آفت مینوز لکه گرد سیب، موجب ریزش و خزان زودرس برگ ها و در نتیجه ضعف درختان خواهد شد.

مینوز لکه گرد سیب، فصل زمستان را در زیر برگ های خشک و یا زیر پوستک های پایین تنه ی درختان می گذراند، بنابراین جمع آوری برگها از زیر درختان و معدوم نمودن آن ها در فصل پاییز در باغات آلوده به مینوز، تاثیر زیادی در کاهش جمعیت آفت دارد.

در باغاتی که خسارت آفت شدید است، سمپاشی باید به محض مشاهده ی اولین علائم خسارت و با سموم مناسب توصیه شده انجام پذیرد.

سبزکشت - آفات سیب

کنترل:

در نسل اول و همزمان با کنترل آفت کرم سیب میتوان با آن مقابله کرد.

 • فن والریت و استامیپراید ۰٫۵ در هزار

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.