آفات مهم درختان پسته و مبارزه با آنها

0 513

آفات مهم درختان پسته و مبارزه با آنها

آفات پسته تنوع زيادي دارند و هر آفت نيز طرز خسارت و بيولوژي خاص خود را دارا مي باشد در روش سنتي مبارزه با آفات با توجه به جمعيت و خسارت هر آفت و بدون در نظر گرفتن ساير آفات ووضعيت اكولوژيك منطقه به طريق شيميايي صورت مي گيرد بطوري كه مصرف بي رويه سموم باعث ايجاد مقاومت حشرات و بهم خوردن تعادل زيست محيطي واز بين بردن دشمنان طبيعي مي گردد.

درروشهاي نوين ، مبارزه با آفات با نگرش وسيع تري انجام مي گيرد و به جاي كنترل يك آفت ، كنترل كليه آفات و به جاي استفاده از يك روش از روشهاي مختلف مبارزه استفاده مي شود كه دراين خصوص موارد مختلف زيست محيطي و غيره نيز مورد توجه قرار مي گيرد از روشهاي نوين مي توان به مديريت كنترل تلفيقي مبارزه با آفات (I.P.M ) ومديريت تلفيقي محصول (I.C.M ) اشاره كرد . جا دارد اين روشها در كنترل آفات پسته مورد توجه واقع شده و مبارزه شيميايي به عنوان آخرين حربه مبارزه با آفات در برنامه ريزي ها قرار گيرد.

این مقاله شامل :

 • پسيل معمولي پسته ( شيره خشك ) agonosceiae pistaciae
 • زيست شناسي
 • نحوه خسارت
 • مبارزه با پسيل پسته
 • طرز خسارت
 • مبارزه با پروانه چوبخوار پسته
 • سن هاي زيان آور پسته  pistachio
 • نحوه خسارت سن ها
 • زنبور مغز خوار سياه پسته eurytoma plotnikovi
 • پروانه برگخوار سفيد پسته ( رائوي پسته ) ocneria terebinthina
 • سوسك سرشاخه خوار پسته : ( hylesinus vestitus )

برای اطلاعات بیشتر و کاملتر روی لینک زیر کلیک کنید و فایل PDF مربوط به این موضوع را دانلود کنید:

آفات مهم درختان پسته و مبارزه با آنها

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.