آفات و بيماري های درختان سيب

0 229

آفات و بيماري های درختان سيب

درختی، یکی از مهمترین میوه های مناطق سردسیری و معتدل است که میوه تازه و فرآورده های آن بزرگترین تجارت جهانی را در پین میوه های باغی ارا میباشد.
سیب دارای ارزش غذایی بالایی می باشد از این رو در فرهنگ عامه معروف است که خوردن یک سیب در روز از مراجعه‌ی فرد به پزشک جلوگیری می کنند.

جایگاه سیب در کشور

سیب درختی جهان در سال ۱۹۹۵ حدود ۴۹٫۷ میلیون تن بوده که ۵۸٫۲ درصد آن در ۱۰ کشور تولید کننده اصلی محصولات باغی و مابتی در سایر کشورهای جهان تولید گردیده است.
آمارنامه ی کشاورزی سال زراعی ، بار ۷۹-۸۰ حاکی از افزایش سطح زیر کشت و میزان تولید این محصول است و نشان می دهد ایران با سطحی معادل ۱۷۵۳۵۰۳هکتار میزان ۲۳۵۲۳۶۰ تن از تولید سیب درختی جهان را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین، این محصول نقش مهمی در ایجاد اشتغال و اقتصاد کشاورزی مناطق وسیعی از میهن عزیزمان ایفا می‌نماید.
سطح زیر کشت سیب در استان کهگیلویه و بویراحمد ۷۰۳۶ هکتار بوده که از این مقدار ۵۴۴۰ هکتار بارور و ۱۵۹۶ هکتار غیربارور می باشد. میزان تولید سیب در استان نیز ۸۶۷۸۶ تن و…

برای خواندن ادامه مقاله آن را در لینک زیر رایگان دانلود کنید.


دانلود مقاله آفات و بيماري های درختان سيب کلیک کنید

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.