آفات پسته سری اول

در مورد آفات پسته بیشتر بدانید

0 379

پسيل معمولي پسته ( شيره خشك)  Agonoscenae pistaciae
نوزادان پسيل پس از خروج ازتخم تغذيه خود را با مكيدن شيره گياهي درختان پسته شروع مي كنند ، پوره ها در تمام مراحل دوره زندگي و حشرات كامل تا زمان مرگ به تغذيه خود ادامه مي دهند و مقادير بسيار زيادي عسلك كه به شكرك معروف است ترشح مي كنند ، تغذيه آفت از بافتهاي گياه موجب ضعف كلي گياه مي گردد. خسارت اقتصادي آفت بستگي به زمان و مرحله رشد اندامهاي گياه دارد. زمانهاي حساس خسارتاوايل شروع مغز بستن پسته و پس از آن مي باشد كه جمعيت بالاي آفت مي تواند موجب پوكي و نيم مغز شدن دانه ها گردد ضمنا حمله پسيل منجر به ريزش جوانه هاي در حال تشكيل سال آينده و نهايتا ريزش برگها مي شود بطوريكه گياه بشدت ضعيف شده و در سال آينده نيز رشد خوبي نخواهد داشت.

آفات پسته سری اول,پسيل معمولي پسته ( شيره خشك)  Agonoscenae pistac
کنترل:

•    ارقام متحمل:
آلودگي ارقام مختلف پسته به پسيل متفاوت است بطوريكه كمترين زادو ولد روي ارقام بادامي زرند، ايتاليايي درشت ، ايتاليايي ريز و سرخس دارد بطوريكه سرعت رشد پوره ها روي اين ارقام كندتر و ميزان مرگ و ميرنيزبالاست. بطور كلي ارقام معروف و تجاري پسته شرايط مناسب تري براي افزايش جمعيت معمولي پسيل پسته دارند و به بيان ديگر، ارقام اكبري ، كله قوچي ،احمد آقايي درشت و ايتاليايي ريز مي باشند. كمترين نرخ رشد و افزايش پسيل برروي گونه هاي پسته وحشي كسور و بنه مي باشد.
•    مبارزه تلفيقي:
بكارگيري چند روش مبارزه از جمله كارتهاي زرد ، مبارزه مكانيكي و شيميايي و … كه بتوانند حداكثر بازدهي را داشته باشند مبارزه تلفيقي مي باشد بطوريكه مبارزه شيميايي به عنوان آخرين مبارزه مورد استفاده قرار گيرد.
•    مبارزه شيميايي:
براي مبارزه شيميايي از سموم ذيل استفاده مي شود.
•    کنسالت ۰٫۵ لیتر در هزار
•    کنفیدور ۰٫۴ در هزار
•    دارتون ۲٫۵ در هزار
•    میتاک (آمیتراز) ۱٫۵ در هزار
•    موسپیلان ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم در هزار
•    زمان مبارزه وجود۱۰تا ۱۵ عدد تخم و يا پوره پسيل درپشت و روي برگچه هاي پسته براي انجام مبارزه توصيه مي گردد.

پروانه چوبخوار پسته kermania postaciella
اين آفت فقط به درختان پسته حمله كرده و طرز خسارت آن به دو طريق است.
•    بعضي از لاروهاي پروانه از مغز محور خوشه تغذيه نموده و باعث مرگ حدود ۵تا ۸ درصد ميوه ها ي خوشه مي گردند ، گاهي نيز تمام خوشه خشكيده و باعث ريزش دانه ها مي گردد.
•    عده اي ديگر از لاروها وارد شاخه شده و از مغز چوب تغذيه مي نمايند و بدين وسيله دالانهايي را در داخل چوب به وجود مي آورند ، شاخه هاي مورد حمله رشدشان كم و در نتيجه از مقدار كل محصول سال بعد كاسته مي شود.

پروانه چوبخوار پسته kermania postaciella
کنترل:

چون لاروهاي اين آفت چوبخوار بوده و در داخل سرشاخه ها بسر مي برند مبارزه شيميايي نمي تواند به خوبي موثر واقع گردد و درصورت ضرورت و نياز به شيميايي در آلودگي هاي بالاي ۶۵ در صد از سم لاروين به نسبت ۱ كيلوگرم در هزار ليتر آب و در جمعيتهاي بين  ۶۰تا۴۰  در صد ازسموم رايج تیودیکارپ، لوفنورون+فنوکسی کارب به نسبت ۱٫۵  در هزار و هگزافلومورون ۱ در هزار به همراه ۰٫۵ درصد روغن استفاده مي شود.
سن هاي زيان آور پسته
نحوه خسارت سنها با توجه به مراحل رشد ميوه به شرح زير مي باشد.
الف : از مرحله تشكيل ميوه تا سخت شدن پوست استخواني تغذيه سنها در اين مرحله باعث سياه شدن و ريزش ميوه ها درابتداي فصل مي گردد. در اين مرحله در اثر تغذيه سنها در روي پوست سبز ميوه شيره گياهي بصورت قطرات شفافي خارج شده و محل تغذيه كاملا مشخص مي باشد. هم چنين در سطح داخلي ميوه ها شبكه هاي تور مانند سفيد رنگي مشاهده مي شود . در روي پوست سبز ميوه ها ي در مرحله شروع سخت شدن پوست استخواني تا سخت شدن كامل آن لكه هاي قهوه اي رنگي مشاهده مي گردد.
ب : از مرحله سخت شدن پوست استخواني تا مغز بندي ميوه ها دراين مرحله علائم تغذيه ولكه هاي قهوه اي رنگ در روي پوست سبز رويي پسته مشاهده نمي شود و محل تغذيه سنها در سطح داخلي پوست استخواني به صورت نقاط سياه رنگ ديده مي شود. تغذيه سن از جنين در حال رشد سبب پوكي و اسفنجي شدن جنين و تغذيه از ميوه هائيكه مغز رشد كرده دارند سبب ايجاد لكه هاي نكروزه فرو رفته قهوه اي رنگ بر روي مغز مي گردد در اين مرحله يعني در مرحله مغز بستن پسته سنها نيز بويژه سنهاي سبز و قرمز و قهوه اي قادر به انتقال قارچ nematospora coryli  بوده و بيماري ماسوي پسته ( ماستي شدن اطراف مغز ميوه ها ) را بوجود مي آورند .
کنترل:
حمايت از دشمنان طبيعي بويژه زنبورهاي انگل تخم سنها با كاهش دفعات سمپاشي و عدم سمپاشي بي رويه.
مبارزه زراعي :
•    اجتناب از كندن و از بين بردن ميزبانهاي وحشي سن ها در مناطق كوهستاني و دشتها ي اطراف باغات پسته.
•    اجتناب از كندن و از بين بردن علفهاي هرز ميزبان اطراف و داخل باغهاي پسته در زمانيكه سنها به سمت باغهاي پسته هجوم مي آورند زيرا در اين مرحله كندن علفهاي هرز سبب انتقال سنها برروي خوشه درختان پسته شده و خسارت شديدتر مي شود.
•    از بين بردن علفهاي هرز از طريق شخم هاي بهاره و پائيزه در اوايل فصل قبل از هجوم سنها به باغها و در اواخر فصل پس از برداشت محصول جهت از بين بردن كانونهاي زمستانگذران آفت.
مبارزه شيميايي :
در صورت تراكم بالاي جمعيت و درصورت نياز به سمپاشي از حشره كشهاي آندوسلفان ۲ تا ۲٫۵ در هزار يا لباسيد به نسبت ۱تا ۱٫۵ در هزار ويا فنيتروتيون ( سوميتون ) به نسبت ۱٫۵  تا ۲ در هزار استفاده مي شود .

پایان سری اول-سری دوم به زودی گذاشته خواهد شد…پس با سایت سبزکشت همراه باشید

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.