آفت زنجره مو و مدیریت آن

0 194

آفت زنجره مو و مدیریت آن

مخاطبان ویژه و بهره برداران نشریه:

 1. باغداران
 2. مروجین
 3. شرکت های مشاوره خدمات کشاورزی

خوانندگان عزیز شما با مطالعه این تشریه:

 • با مشخصات ظاهری زنجره م و زنجره فلاوا آشنا می شوید.
 • با میزبان های آفت و نحوه خسارت آن آشنا می شوید.
 • با نحوه زندگی آفت آشنا می شوید.
 • با نحوه پیشگیری از خسارت و روشهای کنترل زنجره آشنا می شوید.

این مقاله شامل :

 • مقدمه
 • مشخصات ظاهری آفت زنجره
 • چرخه زندگی آفت زنجره
 • پوره
 • تخم
 • نحوه خسارت آفت زنجره
 • مدیریت کنترل

برای اطلاعات بیشتر و کاملتر روی لینک زیر کلیک کنید و فایل PDF مربوط به این موضوع را دانلود کنید.

آفت زنجره مو و مدیریت آن

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.