اثر اسيدجيبرليك و حلقه برداري بر خصوصيات ميوه انگور رقم

0 150

اثر اسيدجيبرليك و حلقه برداري بر خصوصيات ميوه انگور رقم

این مقاله به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف اسيدجيبرليك و زمان های مختلف حلقه برداري به منظور تسریع در زمان رسیدن و درشت کردن حبه ها و همچنین بهبود ویژگی های کیفی و کمی انگور رقم “عسکری” در سال زراعی ۹۰-۹۱ در یک تاکستان واقع در شهرستان کاشمر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار در پنج سطح مختلف و در چهار تکرار انجام گرفت.

این مقاله شامل :

 • مقدمه
 • مواد و روش ها
 • محلول پاشی اسيدجيبرليك
 • عملکرد کل تاک
 • تعداد خوشه
 • وزن خوشه
 • ظول خوشه
 • میزان اسيدتارتاریک
 • درصد مواد جامد محلول
 • پی اچ
 • حلقه برداری
 • و…

برای اطلاعات بیشتر و کاملتر روی لینک زیر کلیک کنید و فایل PDF مربوط به این موضوع را دانلود کنید.

اثر اسيدجيبرليك و حلقه برداري بر خصوصيات ميوه انگور رقم “عسکری”

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.