اصول فنی احداث باغ انار

0 652

اصول فنی احداث باغ انار

این مقاله توسط منصور شاکری عضو هیئت علمی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي تالیف شده است.

هدف از انتشار نشريه:
معرفی خصوصیات گیاه شناسی انار
آشنایی با شرایط اقلیمی و نیازهای اساسی
درخت انار شرح عملیات احداث باغ
معرفی ارقام تجاری، روش تکثیر و نحوه ی
هرس فرم

 

اگر در این زمینه فعالیت می کنید یا می خواهید در آینده فعالیتی در این زمینه داشته باشید،حتما این مقاله ی مفید را دانلود کرده و از مطالب آن بهره مند شوید.

اصول فنی احداث باغ انار

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.