بیماری های درختان هسته دار (بخش دوم)

2 1,153

بیماری های درختان هسته دار (بخش دوم) :

شانکر سایتوسپورایی (فتیله نارنجی) Cytospora persoonii Leucostoma persoonii

علائم بیماری روی سرشاخه ها، شاخه های قطور و در گیلاس روی تنه دیده می شود. سرشاخه های مبتلا در حالی که پوست آنها کمی چروکیده شده، خشک می شوند. از شاخه های آلوده و جوانه ها انگم تراوش شده و سرانجام این قسمت ها نیز می خشکند. روی شاخه های قطورو تنه درختان گیلاس مبتلا به بیماری معمولاً شانکر ایجاد می شود. درآغاز پوست قسمت های آلوده کمی تیره تر و فرورفته ترشده و به تدریج اندازه آن بزرگتر و تبدیل به شانکر می شود. در اطراف محل پیدایش شانکر معمولاً انگم ترشح می شود. ترشح انگم در گیلاس کمتر از هلواست. شانکر ایجاد شده و ترشح انگم در این بیماری شبیه علائم بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار بوده و معمولاً این دو بیماری که در مناطق مرطوب و پرباران شیوع دارند باهم اشتباه می شوند.این بیماری گاهی دردرخت زردآلو موجب مرگ آنی درخت می شود.

معمولاً در بخش مرکزی شانکرها، اندام های تولید مثل قارچ ( پیکنیدها و پریتس های بیمارگر) به شکل جوش های کوچک و سیاه رنگ نمایان می گردند. چنانچه شانکر پیرامون شاخه ها را فراگیرد، برگ های شاخه های بالای مرکز شانکر سبز خشک شده و سرانجام بخش های بالایی این شاخه ها هم می خشکند.

هسته داران
ایجاد عفونت از طریق روزنه ها و جوانه های سالم میسر نیست بلکه زخم هایی که بر اثرعوامل مکانیکی، سرما، گرما، هرس، تگرگ ، تغذیه حیوانات و حشرات در اندام های چوبی گیاه ایجاد می شوند یا یخبندان و تابش اشعه خورشید که منجر به پیدایش ترک، شکاف یا بافت مردگی می گردند از جمله راه های نفوذ و ایجاد آلودگی روی درخت می باشند.

قارچ عامل بیماری پس از استقرار در پوست درخت، به سرعت توسعه پیدا کرده و پس از مدتی پیکنیدی های فراوانی در پوست بوجود می آورد. در هوای بارانی و با نفوذ رطوبت، اسپورهای قارچ در لعاب عسلی رنگی از روزنه های پیکنیدی ها خارج شده و با قطرات باران و وزش باد به قسمت های دیگر درخت منتقل می شوند.چرخه بیماری در فصولی از سال که هوا خنک و توام با باران شدید باشد چندین دفعه تکرار می شود.


شانکر باکتریایی Pseudomonas syringae pv.syringae

مهمترین علامت بیماری به صورت شانکر و تولید انگم (صمغ) روی شاخه ها، تنه و گاه میوه های آلوده است.
نواحی آلوده کمی فرو رفتهو تیره تر از بخش های سالم هستند. شانکرها بیشتر در پاییز و زمستان ایجاد شده و در اوایل بهار کاملاً مشهودند. تولید صمغ در اطراف نواحی آلوده بعد از خواب زمستانی شروع می شود. دربهار هنگام بازشدن جوانه های درخت انگم از بافت های اطراف شانکر ترشح شده و به سمت پایین روی پوست شاخه های درخت جریان پیدا می کند. شانکرهایی که صمغ در آنها تشکیل نمی شود نرم، فرو رفته و مرطوب تر بوده، ممکن است بوی ترشی هم بدهند. اگر شانکر اطراف شاخه جانبی یا تنه را بگیرد، برگ های قسمتی از شاخه که بالای محل شانکر قرار دارند به سمت بالا جمع شده، سپس می ریزند. شاخه های آلوده ای که برگ هایشان ریخته، کم رنگ یا زرد شده و درمدت چند هفته خشک می شوند. در صورت برداشتن پوست محل شانکر، رگه های قهوه ای در بافت زیر پوست شانکر که نشانه پیشروی باکتری است دیده می شود.

آلودگی و ظهورعلائم روی جوانه های درختان گیلاس و زردآلو شدید است. ابتدا فلس جوانه های آلوده و سپس تمام قسمت های جوانه ها قهوه ای و خشک شده و سطح آنها از انگم پوشیده می شود. آلودگی و انهدام جوانه ها در مرحله گلدهی درخت کاملاً محسوس است. به گونه ای که گل های درختان بیمار در مقایسه با گل های درختان سالم بسیار کمتر هستند. در شرایط مناسب گل های درخت به شدت آلوده می شوند. گل های آلوده، حالت آب پیدا کرده، رنگشان قهوه ای شده، پژمرده و خشک شده و روی شاخه ها آویزان باقی می مانند.

آلودگی در برگ ها از راه روزنه ها رخ می دهد. باکتری پس از ورود به بافت های برگ بین سلول ها مستقر شده و باعث مرگ بعضی سلول ها و در نتیجه لکه روی برگ می شود. لکه ها روی برگ و میوه به رنگ قهوه ای تا بنفش هستند. لکه ها به مرور خشکیده، حالت چوب پنبه ای پیدا کرده و ممکن است حالت غربالی نیز پیدا کند. روی میوه لکه ها قهوه ای شده و صمغ زلالی از آنها خارج می شود.

جوانه های خفته اغلب خشک می شوند ولی برخی از جوانه های مورد تهاجم که در بهار بطور طبیعی باز شده اند در اوایل بهار از بین می روند. برگ های بدست آمده از چنین جوانه هایی پژمرده و میوه آنها خشک می شود. شکوفه ها نیز از بین رفته و در شرایط جوی مساعد شاخه نیز به سرعت می میرد.

هسته داران 2

کنترل شانکرها:

• دور آبیاری منظم، کودهی و پرهیز از زخم شدن تنه و شاخه.
• از احداث باغ در زمین های کم عمق با PH بالا خودداری شود.
سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس به شرح زیر:
• سم پاشی با بردوفیکس ۱۰ در هزار پس از ریزش ۷۰ درصد برگ ها در پاییز
• سم پاشی با بردوفیکس ۱۰ در هزار قبل از تورم جوانه ها
• سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
• سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار بعد از تشکیل میوه
درصورت وجود آلودگی اقدامات زیرعلاوه بر محلول پاشی های دوره ای ضروری است :
• تکرارسم پاشیها، بعد از تشکیل میوه، در سه نوبت به فواصل ۱۵ روزه.
• تراشیدن دقیق شانکرهای موجود روی شاخه ها و تنه های درختان آلوده و پانسمان بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده.
• هرس شاخه های آلوده، ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر پایین تر از بافت آلوده و سوزاندن آنها ودرصورت قطور بودن محل هرس ضدعفونی آن با بردوفیکس رقیق نشده.


لکه آجری

بادام Polystigma amygdalinum
آلو و گوجه Polystigma rubrum

روی برگ ها لکه هایی مدور یا بیضی شکل ظاهر می شوند که ابتدا زرد بوده و سپس قرمز رنگ می شوند. برگ در محل لکه ها کمی متورم و کلفت می شود. در اواخر تابستان معمولاً لکه های بیماری به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره درمی آیند. رنگ لکه ها معمولاً در پشت برگ پررنگ تر از رنگ آنها در سطح بالایی برگ است. بافت برگ در ناحیه این لکه ها غضروفی می شود. در محل لکه ها، سطح زیرین برگ برآمدگی و سطح فوقانی فرورفتگی پیدا می کند. معمولاً تعداد این لکه ها روی برگ زیاد و گاه به ۵۰ تا ۶۰ عدد می رسد. برگ هایی که به شدت آلوده باشند، قبل از موعد خزان می کنند. لکه های برگ آلو نسبت به لکه های بیماری لکه آجری برگ بادام شفاف تر و براق تر هستند.

حمله قارچ به برگ باعث بهم خوردن نظم بافت های برگ شده، معمولاً طول سلول ها افزایش می یابد.

هسته داران 3

کنترل:

• جمع آوری برگ های ریخته شده در سطح خاک و سوزاندن آنها در اواخر پاییز.
• شخم زدن باغ قبل از بازشدن جوانه ها، خاک عمق زمین که عاری از عامل بیماری است را به سطح آورده و برگ های آلوده را دفن می کند.
• سمپاشی دوره ایچهارگانه با بردوفیکس :
سم پاشی با بردوفیکس ۱۰ در هزار پس از ریزش ۷۰ درصد برگ ها در پاییز.
سم پاشی با بردوفیکس ۱۰ در هزار قبل از تورم جوانه ها.
سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها.
سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار بلافاصله بعد از تشکیل میوه.
(در صورت وجودآلودگی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری، سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار ۱۵ تا ۲۰ روز بعد تکرار شود).

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

2 نظرات

 1. آزاده می گوید

  سلام ، سپاس از مقالتون، ولی من در خصوص درخت گیلاس هم سوالی داشتم که اینجا پیدا نکردم عکسی شبیهش رو ، ممنون میشم اگر بتوانید کمکم کنید. میوه نداد امسال و پوسته درخت قاچ عمودی خورده، روی تنه درخت لکه های سبز مثل کَفَک دیده میشه، درخت چه مشکلی میتونه داشته باشه و چطور حل میشه

  1. سینا مقبلی می گوید

   سلام وقت بخیر
   لطفا تصاویر مروبط به علایم رو در پیام رسان واتس اپ ارسال کنید.
   ۰۹۱۸۲۹۵۸۴۳۲

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.