بیماری های زعفران

0 400

بیماری زوال زعفران Rhizoctonia violacea

این قارچ به سطح پیاز حمله کرده، بر روی آن لکه های قرمز ارزنی شکل ایجاد و به تدریج به داخل پیاز نفوذ می کند.

نفوذ این قارچ به داخل پیاز موجب برآمدگی هایی در سطح آن و پوسیدن و خشک شدن برگ ها می گردد.

این قارچ محصولات دیگری چون سیب زمینی، چغندرقند و یونجه را نیز مورد حمله قرار می دهد.

v

کنترل:

  • نکاشتن پیاز زعفران پس از گیاهان هم میزبان
  • جمع آوری و سوزاندن پیازهای آلوده
  • ضدعفونی کردن زمین با سولفور دو کربن به مقدار ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار
  • عدم کاشت پیاز زعفران در زمین های آلوده برای مدت ۶ تا ۸ سال

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.