بیماری های سیب زمینی

در این مطلب بیماری های سیب زمینی و راههای کنترل آنها را مورد بررسی می دهیم

0 1,043

شانكر ساقه ي زيرزمينيِ سيب زميني (Rhizoctonia solani )

سیب زمینی

کنترل:

در صورت امكان تناوب زراعي غلات- سيب زميني يا ذرت- سيب زميني رعايت شود, توجه: از تناوب چغندرقند- سيب زميني و يونجه- سيب زميني اجتناب شود.

درصورت امكان از غده هاي بذري عاري از شوره سياه (سختينه قارچ عامل بيماري) استفاده شود

جوانه دار كردن غده هاي بذري در دماي ۱۵-۲۰ درجه ي سانتي گراد تحت نور به مدت ۲۰-۲۵ روز قبل از كاشت.

درصورت امكان از كاشت بذر در فصل سرد (دماي خاك كمتر از ۱۵ درجه سانتيگراد) پرهيز شود.

غده هاي بذري در عمق حدود ۱۰ سانتي متر كاشته و پس از ۴ برگي شدن پاي بوته ها خاك دهي شوند.

غده هاي بذري با يكي از قارچ كش هاي مونسرن (Pencycuron) گرد (DS) و پودر وتابل (WP) ترتيب به نسبت۲٫۵ و ۱٫۲۵ کیلوگرم كيلوگرم به ازاي ۱۰۰۰ كيلوگرم غده ي بذري، رورال(Iprodion) سوسپانسيون (SC) به نسبت ۰٫۵ ليتر به ازاي ۱۰۰۰ كيلوگرم غده ي بذري و قارچ كش ريزولكس (Tolclofos-methyl) پودروتابل ۲ كيلوگرم به ازاي ۱۰۰۰ كيلوگرم غده ي بذري، به روش پوشش بذر قبل از كشت ضدعفوني شوند.

غده هاي بذري را مي توان با مخلوط مساوي از تريكودرمين A و B آز قارچهاي آنتاگونيست Trichoderma harzianum و viride T. به ميزان ۳,۵ درصد وزني با غده سيب زميني مخلوط كرد.

پيش جوانه دار كردن غده هاي بذري در حضور نور و ايجاد جوانه هاي رنگي باعث كاهش ميزان بيماري شانكر ساقه زيرزميني ميگردد.


سفيدك دروغي سيب زميني (Phytophthora infestans)

سیب زمینی

کنترل:
به محض ملاحظه اولين علائم بيماري از يكي از سموم كلروتالونيل به نسبت ۲,۵ كيلوگرم در هكتار، اگريفوس به نسبت ۶ ليتر در هكتار و يا اكويشن پرو به نسبت ۰,۴ كيلو گرم در هكتار سمپاشي شود. سمپاشي ها در صورت بارندگي به فاصله هفت روز تكرار مي شود.

پيشگيري از ضايعات انباري سيب زميني:

برداشت سيب زميني در زمان رسيدگي فيزيولوژيك غده انجام گيرد

قطع اندامهاي هوايي سيب زميني در زمان رسيدگي فيزيولوژيك

قطع آبياري يك هفته پس از سرزني

برداشت محصول سه هفته پس از قطع آبياري

(Streptomyces spp.) كنترل بيماري اسكب معمولي سيب زميني

گرما، خشكي خاك وتنش آبي ابتداي فصل مناسب براي آلودگي و پيشرفت زخم ها است و غده به محض شكل گرفتن به اين بيماري حساس هستند. بنا براين از استرس آبي به گياه خصوصا در مرحله غده زايي و مراحل رشد اوليه غده اجتناب شود.


پژمردگي باكتريايي ( Ralstonia solanacearum)

سیب زمینی

کنترل:

مهمترين مسئله در مديريت اين بيماري استفاده از بذر سالم مي باشد. همچنين حذف بوته هاي پژمرده، كنترل علفهاي هرز و دفع سيب زميني هاي پوسيده و بقاياي گياهي مي توان در كاهش ضايعات بسيار مفيد واقع گردد.
استفاده از روشهاي آبياري تحت فشار، تسطيح زمين و ممانعت از تجمع آب در مزارع از انتشار عامل بيماري و نيز از پوسيدگي هاي نرم باكتريايي مي كاهد.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.