بیماری های سیب

0 1,955

لکه سیاه سیب

یکی از بیماری های شایع در منطقه ی لکه سیاه  سیب و گلابی است که خسارت زیادی را به محصول وارد می سازد. این بیماری با ایجاد لکه های سیاه بر روی میوه و برگ باعث کاهش بازار پسندی محصول می شود .

بیماری لکه سیاه سیب و گلابی در مناطقی که آب و هوا در ماه های بهار مرطوب و خنک است بیشتر دیده می شود . خسارت این بیماری شامل کاهش محصول، کاهش مرغوبیت میوه، صدمه به شاخه و برگ درختان و افزایش هزینه های باغ از نظر سمپاشی است و خسارت وارده براثر این بیماری ممکن است تا حدود ۷۰ درصد ارزش کل محصول برسد.

40

کنترل:

برای جلوگیری از خسارت این بیماری با توجه به اینکه عامل این بیماری زمستان را بر روی برگ های خزان شده و روی میوه های ریخته ی پای درختان می گذراند باغداران عزیز باید نسبت به جمع آوری میوه های ریخته شده پای درختان و تعلیف آنها توسط دام و یا زیر و رو کردن خاک پای درختان جهت مدفون نمودن برگ های آلوده در

فصل پائیز اقدام نمایند تا به میزان قابل ملاحظه ای از خسارت بیماری کاسته شود.

جهت انجام مبارزه ی شیمیایی باید زمان دقیق مبارزه رعایت شده و از سموم مناسب توصیه شده برابر جدول زمان بندی ذیل استفاده نمود:

 • کاپتان ۳ در هزار
 • دودین ۱ در هزار
 • استروبی ۲ در هزار
 • فلینت ۲ در هزار

سمپاشی اول در زمان تورم جوانه های گل ، سمپاشی دوم پس از ریزش گلبرگ ، سمپاشی سوم ۱۰ روز پس از نوبت دوم.

 

سفیدک حقیقی سیب:

خسارت این بیماری به صورت توقف رشد جوانه، کاهش مقدار محصول، کوچک شدن برگ ها می باشد.

علایم بیماري عبارت است از:

علایم روي برگ:

بیشتر برگ های پاجوش ها به این بیماری مبتلا می شوند. در اول فصل لکه های سفید در پشت برگ ظاهر شده و برگ ها پیچیده می شوند. برگ مبتلا قبل از موعد ریزش می یابد.

علایم روي شاخه هاي جوان:

شاخه ها نمدی و کرکی و سپس خشک می شوند.

علایم روي جوانه و گل:

جوانه ای که به سفیدک سطحی آلوده شده باشد در زمستان به صورت باریک و کشیده بوده و تراکم زیادی ندارد. جوانه های آلوده در بهار دیرتر باز می شوند و نوک آنها نیمه باز است و خشکیده و قهوه ای رنگ می شوند.

علایم روي میوه:

وقتی میوه کوچک باشد و مورد حمله ی قارچ قرار گیرد رشدش متوقف شده، حالت زنگ زدگی پیدا کرده و ترک می خورد.

41

کنترل:

 • هرس سرشاخه های آلوده و قطع شاخه های آلوده و پاجوش ها در اواخر پائیز و سوزاندن آنها
 • استفاده از ارقام مقاوم
 • سمپاشی در مناطق گرم در زمان تورم جوانه، و در مناطق معتدل بلافاصله بعد از ظهور گل با سموم غیر گوگردی
 • تکرار سم پاشی هر ۱۰ روز با نظر کارشناس.

گوگرد در دمای ۱۶ تا ۳۰ درجه مصرف شود.

-۶-۱-۹ زمان انجام مبارزه ي شیمیایی

استفاده از سمومی مانند استروبی ، دومارک و فلینت

نوبت اول: هنگام تورم جوانه ها که ترجیحاً از سموم سیستمیک استفاده می شود .

چون خنکی هوا مانع تصعید گوگرد شده و از طرف دیگر، سموم سیستمیک روی آلودگی درون جوانه ها مؤثرند.

نوبت دوم: بعد از ریزش گلبرگ ها که می توان از گوگرد وتابل استفاده نمود همچنین سایر سموم سیستمیک نیز قابل استفاده اند )بعضی ارقام سیب و گلابی به گوگرد حساس هستند و موجب گیاه سوزی آن ها می شوند که باید دقت نمود(.

نوبت سوم: بستگی به شرایط جوی و میزان پیشرفت بیماری دارد بیش از ۱ نوبت هم ممکن است لازم به سمپاشی باشد.

شانکر سيتوسپورايی

آلودگی شاخه های کوچک سبب مرگ سرشاخه ها گشته بدون اینکه شانکر بروز کند .شانکرها روی تنه و شاخه های بزرگ درخت بوجود می آیند . در ابتدا شانکر به شکل بافت مرده ی دایره ای شکل دیده می شود . محل آلوده، قهوه ای رنگ و فرو رفته می شود و اغلب بافت کالوس برآمده در اطراف شانکر ایجاد می شود در بعضی از میزبان ها، به خصوص در درختان میوه ی هسته دار پوست بیمار داخلی تیره رنگ گشته و بو می گیرد و صمغ زیادی از بافت مرده ی آن ترشح می شود . سپس در محل شانکر، پوست چروکیده گشته و از چوب زیرین و پوست سالم اطراف جدا می شود و به صورت ورقه ای کنده شده و چوب مرده ی زیرین را در معرض هوا قرار می دهد . اندازه ی شانکرها سال به سال بزرگتر شده  و به شکل تورم های بدشکل در می آیند . در نتیجه، رشد شانکرها و احاطه ی دور تا دور شاخه، خیلی از شاخه ها می میرند .

هر اقدامی که بتواند از ضعف درختان و حمله ی بیماری جلوگیری به عمل آورد، در پیشگیری از بیماری موثر است . در موقع هرس درختان باید توجه داشت که از ایجاد زخم های بزرگ که بهترین راه برای نفوذ قارچ است، جلوگیری شود . شاخه های آلوده و شانکرهای که ممکن است به وجود آید هرچه زودتر باید آنها را برید و از بین برد.

عوامل مکانیکی نظیر تگرگ، محل تغذیه ی حیوانات و حشرات، هرس نامنظم، سرما و گرما، یخبندان که منجر به ترک و شکاف پوست درختان می شوند باعث تسریع در آلودگی میزبان ها می شود، البته ورود انگل به گیاه بطور مستقیم و طبیعی از راه کوتیکول و منافذ بافت های پوششی صورت می گیرد.

42

کنترل بیماري:

هر اقدامی که بتواند از ضعف درختان و حمله ی بیماری جلوگیری کند در پیشگیری از بیماری موثر است. تقویت درخت و رعایت اصول زراعی صحیح  (عدم احداث باغ در زمین های آهکی و کم عمق و آبیاری منظم( و مبارزه با آفات کمک بزرگی برای جلوگیری از ضعف درخت می باشد.

درمورد مبارزه ی شیمیایی می توان گفت که برداشتن بافت های آلوده و فاسد پوست درخت در محل شانکرها با ابزار مناسب و بلافاصله پانسمان آن با چسب مخصوص و یا قارچ کش هایی مانند اکسی کلرور مس و ترکیب بوردو سبسیار موثر می باشد.

توصیه: بهترین زمان ها برای سمپاشی، پاییز پس از ریزش گلبرگ ها و اواخر بهار به مقدار یک تا دو نوبت می باشد.

  پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه ی درختان میوه

علائم پوسیدگی ریشه و طوقه در گیاهان مختلف کم و بیش شبیه به هم است به طوری که غالباً قارچ موجب پوسیدگی ریشه های

فرعی و اصلی شده و موجب ایجاد لکه های آب سوخته روی طوقه می شود که این لکه ها به تدریج قهوه ای تا سیاه شده و ممکن است دور تا دور طوقه را فرا بگیرد و گیاه را از پای اندازد.

ترشح صمغ از نواحی طوقه تا ارتفاع نیم متری تنه از علائم بارز بیماری است صمغ ابتدا آبکی و شفاف است و سپس خشک می شود .

در اثر آلودگی به بیماری شانکر فیتوفتورایی، به تدریج قدرت رویشی درخت و همچنین رشد شاخه های باریک و سرشاخه ها کاسته شده و درخت ظاهری ضعیف و پژمرده به خود می گیرد. پوست درخت در ناحیه ی طوقه به رنگ بنفش در آمده و ترک بر می دارد، سپس، پوست این ناحیه به شکل اسفنجی و مرطوب در می آید و بوی زننده از آن متصاعد می شود و بالاخره درخت نابود شده و می میرد. پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه در بیشتر کشورهای میوه خیز جهان در باغ های میوه های دانه دار، هسته دار و خشکباری مخصوصا پسته، گردو و بادام شیوع دارد وخسارت هنگفتی به آنها وارد می سازد.

نشانه ها روی اندام های هوایی، ضعف عمومی و کم برگ شدن درختان و پدیدار شدن زردی خفیف در برگ ها هستند. پوست طوقه و گاهی بخشی از بن تنه ترک می خورد. بافت زیر پوست بن تنه در محل شانکر به رنگ قهوه ای مایل به سیاه در می آید. ریشه های اصلی و فرعی تیره رنگ شده سپس بر اثر فعالیت دیگر میکروارگانیزم ها به رنگ سیاه در می آیند درختهای بیمار ممکن است خشک شوند.

43-1  43-2

کنترل:

اقداماتی را که در کنترل بیماری موثرند می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

 • به حداقل رساندن مدت اشباع خاک باغ، به ویژه درقسمت نزدیک به سیستم ریشه.
 • احداث باغ در زمین هایی بدون زه آب و نیز زهکشی و تهویه ی خاک های زه آب دار و مرطوب باغ های احداث شده.
 • کاشت درختان روی خاک پشته های کم ارتفاع به گونه ای که هنگام آبیاری، آب،اطراف تنه و طوقه ی درختان را فرا نگیرد.
 • استفاده از پایه های متحمل در درخت های پیوندی.
 • استفاده از قارچ کش های سیستمیک، تا اندازه ای در جلوگیری از پیدایش بیماری و کنترل آن در درختان بیمار موثر است .
 • تراشیدن قسمت های پوسیده و عفونی تنه، طوقه و ریشه ها و انهدام بقایای تراشیده شده و پانسمان آن با سموم قارچ کش مناسب، جلوگیری از آب گرفتگی و خیس شدن قسمت های عفونی شده، توسعه ی بیماری را در درختان بیمار کاهش داده و مرگ آنها را به تاخیر می اندازد.

 آتشک سیب و گلابی

علايم بيماري ابتدا به صورت لکه هاي زيتوني در زير کاسبرگيا برگهاي جوان ظاهر مي شوند وسپس به رنگ خاکستري و سياه در مي آيند. لکه ها دربرگهاي تازه روييده عموما در روي برگ ظاهر ميگردند.دربرگهاي مسن لکه ها ابتدا در پشت پهنک برگ ظاهر مي شوند.لکه ها ممکن است به طور انفرادي بمانند و گاهي به هم پيوسته بزرگ شوند. همچنين لکه ها ممکن است در روي ميوه نيزبه وجود آيند که ابتدا به رنگ زيتوني هستند و سپس سياه مي شوند.کوتيکول ميوه در قسمتهاي آلوده چوب پنبه اي و سخت شده شکاف مي خورند. علائم بيماريلکه سياه گلابي در روي گلها معمولا محدود به حدود خاصي است. به عنوان مثال در لکه سياه سيب روي شکوفه‌ها ، دمگل و نهنج حمله مي‌کند اما در لکه سياه گلابي علائم روي گلبرگ نيز ديده شده است. لکه سياه گلابي روي برگ تشکيل لکه‌هاي مخملي به رنگ تيره را مي‌دهد و تعداد لکه‌هاي سياه سيب ، بيشتر از لکه سياه گلابي مي‌باشد. علت اين امر احتمالا براق بودن سطح پايين برگ سيب و زرد و خشک شدن برگها مي‌باشد. لکه سياه گلابي روي ميوه اغلب يک بيماري جدي است و منجر به دفرمه شدن و ترک خوردن ميوه‌ها مي‌شود.

ظاهرا علايم بيماري روي نهالها براي مدت چند سال فعال باقي مي‌ماند و زماني که شاخه‌ها ۲ تا ۳ ساله شد شکافهاي طولي و متقاطع در پوست درخت ظاهر مي‌شود بطوري که  شاخه ظاهرا حالت ورقه‌ورقه به خود مي‌گيرد و اغلب توليد کنيدي کاهش مي‌يابد و ميسليوم‌ها حالت فشرده به خود مي‌گيرند تحت شرايط مطلوب ممکن است پسودوتسيوم در آنها توليد شوند. لکه‌هاي بيماري روي فلس‌هاي جوانه نيز مشاهده شده است. قارچ عامل بيماري نه تنها روي شاخه و برگ ، بلکه روي دانه‌هاي گرده و شکوفه‌ها نيز ظاهر مي‌شوند.

4444-1

کنترل
اصول کنترل لکه سياه گلابي شبيه لکه سياه سيب مي‌باشد، به اين ترتيب که انهدام برگهاي آلوده و جمع‌آوري و سوزاندن آنها از تشکيل پسودوتيوم و در نتيجه آلودگي اول فصل ممانعت بعمل مي‌آورد و نيز سمپاشي درختان در پاييز از تشکيل آنها جلوگيري مي‌نمايد. ضمنا شاخه‌هاي مريض را بايد قطع نموده و آنها را سوزانيد.از آنجايي که پسودوتيوم ممکن است روي برگهاي خزان کرده زمستان‌گذراني نموده و سيکل بيماري را تکميل کنند، بنابراين بايد اين گونه برگها جمع آوري شده و نابود و سوزانده شوند و بايد کاملا از جمع آوري و معدوم نمودن اين گونه برگها که در پاييز قبل خزان نموده‌اند اطمينان کافي حاصل نمود. جوانه‌ها و شاخه‌هاي بيماري بايد بريده شده و نابود شوند. پاشيدن سموم مسي روي شاخه‌ها ممکن است از اسپورزايي ، روي پوستولهاي باقي مانده جلوگيري نمايد.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.