دستورالعمل کالیبراسیون سمپاش ها

دستورالعمل کالیبراسیون سمپاش ها

0 874

دستورالعمل کالیبراسیون  سمپاش ها

مقدمه

    تكنيك‌هاي سمپاشی نقش بسيار مهمي در كارائي سموم و کاهش ميزان آلودگي‌هاي زيست محيطي دارند. در كاربرد ايدال انواع سموم هدف رساندن حداكثر مواد موثره به محلي است كه آفت بيشترين فعاليت را دارد و در اين راستا دستگاه هاي سمپاش نقش مهمي را ايفا مي‌نمايند. در استفاده بهينه از سمپاش‌ها عوامل مختلفي از جمله انتخاب سمپاش و همچنين بكارگيري صحيح آن نقش كليدي دارد.

انتخاب سمپاش

   انواع سمپاش ها با تکنولوژی های مختلفی ساخته شده که بستگی به کاربرد این سمپاش ها کشاورزان اقدام به انتخاب سمپاش متناسب با شرایط کاری مورد نظر می نمایند. یکی از این سمپاش ها که کاربرد وسیعی در عرصه زراعت دارد سمپاش بومدار پشت تراکتوری است که در انواع سوار شونده، کششی و خودرو تولید می شوند. این نوع سمپاش در اندازه های مختلف با طول بوم های ۸ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۸ و ۲۱ متر در کشور ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

    در این نوع سمپاش نازل ها به فاصله ۵۰ سانتی متر از یکدیگر روی بوم قرار می گیرند. نازل های استفاده شده در این نوع سمپاش ها یکدیگر را همپوشانی نموده و سمپاشی یکنواختی در مزرعه انجام خواهد شد. با توجه به نوع سمپاشی و شرایط مختلف می توان از نازل های متنوعی جهت دستیابی به نتیجه بهتر در زمینه مبارزه با علف های هرز، آفات و امراض در سطح مزارع استفاده نمود.

    همچنین ارتفاع بوم از روی سطح مزرعه قابل تنظیم بوده که خود می تواند در کیفیت سمپاشی و جلوگیری از بادبردگی سموم موثر واقع گردد. در مقایسه با سایر روش های سمپاشی در این روش کمترین میزان بادبردگی سموم اتفاق می افتد. لذا سمپاش پشت تراكتوري بومدار با توجه به نحوه عملكرد و پوشش مناسب گياه در تمامي سطوح سمپاشي، مناسبترين نوع سمپاش براي كاربرد سموم در محصولات زراعي است.

   اين درحالي است كه وضعيت موجود حاكي از آن است كه سمپاش‌هاي مذكور درصد کمی از سمپاش‌هاي مورد استفاده را به خود اختصاص داده است. هر چند كارائي اين سمپاش‌ها نيز به دليل مشكلات موجود در نحوه بكارگيري و نقص‌هاي موجود در قسمت بوم و نازل‌ها به مقدار زيادي كاهش يافته است.

   چنانچه یک سمپاشی خوب و اصولی مورد نظر باشد، قبل از بکارگیری سمپاش بایستی کلیه       قسمت های آن بازدید، سرویس و تعمیر گردد تا سمپاش آماده بکار شده و در زمان مناسب سمپاشی از تلف شدن زمان و هزینه ها جلوگیری به عمل آید. این موضوع در قالب معاینه فنی سمپاش ها مطرح و در دست اقدام می باشد. پس از آن بایستی سمپاش را برای سمپاشی کالیبره و تنظیم نمود.

کالیبراسیون سمپاش پشت تراکتوری

   کالیبراسیون یعنی تنظیم سمپاش برای پاشش مقدار معینی محلول سمی در هکتار (با قطر ذرات از پیش تعیین شده و تعداد معینی از ذرات). از آنجایی که قبل از کالیبره شدن سمپاش ممکن است پاشش نامنظم و بیش از حد مورد نیاز باشد، جهت جلوگیری از اتلاف سم و کاهش اثرات نامطلوب بر محیط و کاربران و جلوگیری از سوزش گیاه، کلیه مراحل کالیبراسیون بایستی با آب انجام شود.

  • کنترل وضعیت عمومی سمپاش

قبل از انجام عملیات اجرایی کالیبراسیون باید وضعیت عمومی سمپاش را بررسی و کنترل نمود. برای اطمینان از عملکرد صحیح سمپاش و کالیبراسیون ابتدا تمامی موارد یاد شده در دستورالعمل معاینه فنی سمپاش ها را تک تک و بدقت بررسی و بازدید نمود.

  • انتخاب نازل

نازل مهم ترین بخش یک سمپاش است و محلول سمی از آن خارج می شود. نازل باید بتواند تا محلول را به خوبی به ذرات ریز تبدیل کند. برای مبارزه  با  علف های  هرز در مزارع گندم که ارتفاع بوته ها حدود  cm 20- 15 می باشد و زمین تسطیح نیست، استفاده از نازل ۸۰۰۲  و یا ۸۰۰۳ با زاویه پاشش ۸۰ درجه و ارتفاع بوم حدود ۷۵ سانتی متر از روی محصول توصیه می گردد. 

  • فشار سمپاشی

فشار سمپاشی در سمپاش های بومدار با نازل های بادبزنی (تی جت) معمولا ً بین ۱ تا ۵ بار می باشد. در مبارزه با علف های هرز از ذرات درشت تر استفاده می شود تا بادبردگی به حداقل برسد. لذا برای علف هرز فشار ۲ تا ۳ بار و در مبارزه با آفات و بیماری ها فشار بین ۳ تا ۴ بار مناسب می باشد.

با افزایش فشار، خروجی محلول زیادتر شده و قطر ذرات ریزتر می گردد. تغییر فشار بستگی به دور موتور و دور محور توان دهی تراکتور (PTO) داشته و همچنین میزان آن را با رگولاتور یا شیر فشار قابل تنظیم می باشد. یک شیر فشار استاندارد باید حتی در حد نهایی افزایش فشار، مقداری محلول برگشتی به مخزن داشته باشد تا از ترکیدگی پمپ و لوله ها جلوگیری کند.

راه دیگر برای تعیین مقدار دقیق فشار نازل ها بدین صورت است که، در مدت زمان یک دقیقه مقدار خروجی چند نازل را در ظروف جداگانه اندازه می گیریم. سپس میزان محلول بدست آمده از نازل ها را با جدول راهنمای نازل مقایسه کرده و با تغییر رگولاتور به فشار لازم می رسیم .

  • سرعت حرکت تراکتور

سرعت حرکت تراکتور در مزارع مکانیزه و کاملا تسطیح شده تا ۱۴ کیلومتر در ساعت می باشد که این مقدار در مزارع کشور ما به علت ناهموار بودن سطح مزارع به ۴ تا ۶ کیلومتر کاهش می یابد. اگر کیلومتر شمار تراکتور خراب بوده یا اصلا وجود نداشته باشد، برای تعیین سرعت حرکت تراکتور باید از

 

راننده خواست تا طبق تجربیات قبلی خود در مزرعه مورد آزمایش، میزان گاز دستی تراکتور و دنده را انتخاب و شروع به حرکت در شرایط مزرعه نماید.

  • میزان محلول مصرفی در هکتار

 مقدار مشخصی آب، مثلاً ۲۰ لیتر آب را در مخزن سمپاش ریخته و با سرعت معمولی کار در مزرعه تراکتور را به حرکت در می آوریم تا آب مخزن تمام شود.

 مساحت خیس شده توسط بوم با عرض ۸ متر را اندازه گیری می کنیم. مثلاً اگر پس از  ۱۲۵  متر حرکت تراکتور آب مخزن تمام شد مساحت سمپاشی برابر خواهد بود با:  

                   مترمربع ۱۰۰۰  =  ۱۲۵ × ۸                                                  

برای بدست آوردن حجم محلول مصرفی در هکتار از تناسب زیر استفاده می کنیم.

۱۰۰۰  متر مربع                                          ۲۰ لیتر

۱۰۰۰۰ متر مربع یا  یک هکتار                       چند لیتر؟

 

   بطور مثال چنانچه مصرف یک سم ۲ لیتر در هکتار توصیه شده باشد، برای بدست آوردن مقدار سم خالص در یک مخزن  ۴۰۰  لیتری خواهیم داشت:

مقدار سم ۲ لیتر در هکتار  و مقدار پاشش سمپاش۲۰۰ لیتر در هکتار و ظرفیت مخزن ۴۰۰ لیتر

۲۰۰ لیتر آب             ۲ لیتر سم          

۴۰۰ لیتر آب             چندر لیتر سم؟

                                                                                          

  باید توجه داشت که در آزمایش فوق از آب خالص استفاده شده اما وقتی که سم به آب اضافه      می گردد محلول سمی حاصله مقداری غلیظ تر خواهد شد. بنابراین حرکت آنها در سیستم سمپاشی و خروج از نازل ها مقداری کندتر می شود که میزان تقریبی آن حدود ۵% کمتر از آب خالص است. بنابراین در شروع سمپاشی باید این مساله را مدنظر داشت و در صورت نیاز به اصلاح با کم و زیاد کردن فشار و خروجی نازل از محل فشار شکن می توان مقدار دقیق محلول مصرفی در هکتار را بدست آورد.

 توجه

   به کشاورزی که جهت سمپاشی مزارع خود از تراکتور و سمپاش های اجاره ای استفاده می نمایند توصیه می شود قبل از شروع سمپاشی، بر اجرای عملیات کالیبراسیون نظارت کامل داشته باشند.

جدول میزان محلول سم مصرفی در هکتار  برای نازل های بادبزنی

(XR Teejet)

با زاویه پاشش ۸۰ و ۱۱۰ درجه

و بوم ۸ متری

 

مشخصات نازل

فشار پمپ

 (بار)

مقدار محلول خروجی از هر نازل (لیتر در دقیقه) مقدار پاشش محلول سمی در هکتار بر اساس سرعت حرکت تراکتور  (لیتر)
۴ ۵ ۶ ۷ ۸
 

۱۱۰۰۲XR

۸۰۰۲  XR

۳ ۰٫۷۹ ۲۳۷ ۱۹۰ ۱۵۸ ۱۳۵ ۱۱۹
۳٫۵ ۰٫۸۵ ۲۵۵ ۲۰۴ ۱۷۰ ۱۴۶ ۱۲۸
۴ ۰٫۹۱ ۲۷۳ ۲۱۸ ۱۸۲ ۱۵۶ ۱۳۷
 

۱۱۰۰۳  XR

۸۰۰۳   XR

۳ ۱٫۱۸ ۳۵۴ ۲۸۳ ۲۳۶ ۲۰۲ ۱۷۷
۳٫۵ ۱٫۲۸ ۳۸۴ ۳۰۷ ۲۵۶ ۲۱۹ ۱۹۲
۴ ۱٫۳۷ ۴۱۰ ۳۲۸ ۲۷۳ ۲۳۴ ۲۰۵
 

۱۱۰۰۴ XR 

۸۰۰۴   XR

۳ ۱٫۵۸ ۴۷۴ ۳۷۹ ۳۱۶ ۲۷۱ ۲۳۷
۳٫۵ ۱٫۷ ۵۱۰ ۴۰۸ ۳۴۰ ۲۹۱ ۲۵۵
۴ ۱٫۸۲ ۵۴۶ ۴۳۷ ۳۶۴ ۳۱۲ ۲۷۷
 

 ۱۱۰۰۵  XR

۸۰۰۵  XR

۳ ۱٫۹۷ ۵۹۱ ۴۷۳ ۳۹۴ ۳۲۸ ۲۹۶
۳٫۵ ۲٫۱۲ ۶۳۴ ۵۱۱ ۴۲۶ ۳۶۵ ۳۲۰
۴ ۲٫۲۷ ۶۸۴ ۵۴۷ ۴۵۶ ۳۹۱ ۳۴۲
 

 ۱۱۰۰۶ XR 

۸۰۰۶   XR

۳ ۲٫۳۷ ۷۱۱ ۵۶۹ ۴۷۴ ۴۰۶ ۳۵۶
۳٫۵ ۲٫۵۵ ۷۶۸ ۶۱۴ ۵۱۲ ۴۳۹ ۳۸۴
۴ ۲٫۷۳ ۸۱۹ ۶۵۵ ۵۴۶ ۴۶۸ ۴۱۰

35

3637

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.