دستور العمل فنی محصول بادام

0 60

دستور العمل فنی محصول بادام

این مقاله توسط کمیته کارشناسی سایت های الگویی تولیدی – ترویجی محصولات باغی تهیه و تدوین گردیده است.

این مقاله شامل :

 • اقلیم مناسب کاشت
 • خاک مناسب
 • عملیات کاشت
 • پایه های مناسب
 • ارقام مناسب
 • هرس
 • تغذیه
 • آبیاری
 • آفات و بیماری ها
 • کنترل علفهای هرز
 • برداشت
 • بیماری ها
 • تقویم زمانی عملیات احداث و نگهداری باغات درختان میوه هسته دار

برای اطلاعات بیشتر و کاملتر روی لینک زیر کلیک کنید و فایل PDF مربوط به این موضوع را دانلود کنید:

دستور العمل فنی محصول بادام

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.