راهنماي کاشت، داشت و برداشت کلزا

0 75

این مقاله توسط مهندس صمد آزادیان و مهندس جعفر کرمی در سال ۱۳۹۴ تالیف شده است.

کلزا به عنوان سومین گیاه روغنی مهم دنیا شناخته شده است و به دلیل خصوصیات خوب مانند مقاومت به کم آبی، شوري و سرما، ارزش تناوبی زیاد، مقاومت نسبی به بافت خاك و قابلیت بالا براي رقابت با علف هاي هرز هم اکنون در سطح وسیعی از مزارع جهان در تناوب با محصولات مختلف به ویژه غلات کشت می شود.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا می شوید:

ویژگی کلی کلزا

خصوصیات گیاه شناسی

رقام کلزا

عملیات کاشت

عملیات داشت

عملیات برداشت

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.