سال آوری درختان میوه

0 480

سال آوری درختان میوه

سال آوری به معنای تولید محصول بیشتر در یک سال و عدم تولید یا تولید محصول کمتر در سال بعد است.

آنچه در ارتباط مستقیم با تولید محصول است جوانه های زایشی و تولید گل است.

پس در سال بیار یا پر بار درخت تعداد جوانه های زایشی بیشتر و تولید گل بیشتر است و در سال کم بار یا نیار درخت تعداد جوانه های زایشی کم یا اصلاً وجود ندارند.

حال برای یافتن علت سال آوری باید بدنبال علت عدم تولید یا تولید بیش از حد جوانه های زایشی باشیم.

چنانچه به موقعیت درخت در سال بیار یا پربار توجه کنیم در آخر فصل یعنی در زمان برداشت درخت خسته ای راداریم که در حال ریزش یا از دست دادن جوانه های سال بعد خود است.

در سال بیار درخت میوه در صورت کمبود مواد غذایی و عدم تغذیه درست قادر نیست تمام نیاز غذایی میوه ها را تامین نموده و لذا میوه ها در زمان پرشدن یا از محتوای مواد غذایی موجود در جوانه های سال بعد بهره می گیرند بعبارتی آنها را تخلیه می نمایند و یا میوه ها مانع از رسیدن مواد غذایی به جوانه های سال بعد شده چراکه میوه ها در سر راه عبور مواد غذایی از برگ به جوانه ها قرار دارند.

پس جوانه های سال آینده خصوصاً در سال بیار درخت یا کمتر مواد غذایی را دریافت می کنند و یا مواد غذایی خود را ازدست داده و تخلیه می شوند لذا با ضعیف شدن این جوانه ها زمینه برای ریزش آنها فراهم می گردد.

درختی که بدلیل ضعف و خستگی جوانه های خود را از دست داده دیگر توان تولید محصول مناسب را ندارد. پس بدلیل نداشتن جوانه های زایشی محصولی تولید نخواهد شد یعنی درخت در سال نیار خود است .

برای مرتفع کردن این مشکل باید تلاش نمود در سال بیار جوانه های زایشی بیشتری را حفظ کرد که این ممکن نیست مگر با تغذیه کافی و درست درخت.

در سال بیار باید آنقدر مواد غذایی در دسترس درخت باشد تا علاوه بر تامین مواد غذایی مورد نیاز برای میوه ها بخشی نیز به جوانه های سال بعد برسد و میوه ها مجبور به دزدی مواد غذایی از جوانه های سال بعد نشوند. پس سال آوری قابل کنترل است و با تقویت درخت می توان حداقل فاصله تولید بین سال بیار و نیار را کاهش داد.

فروت ست:

افزایش تشکیل میوه در محصولات باغی و سر درختی از نظر اقتصادی دارای اهمیت است، در اوائل بهار و اواخر زمستان که دمای خاک پایین است و برگ ها ظاهر نشده­اند و جریان شیره­های گیاهی بسیار کُند است، تغذیه جوانه­ها بسیار اهمیت دارد، زیرا جذب عناصر غذایی بطور مناسبی انجام نمی­گیرد، در این حالت محلول پاشی درختان میوه برای ذخیره سازی عناصر مورد نیاز برای شروع فعالیت مجدد گیاه و رشد  جوانه­ها و گلدهی و تشکیل میوه بسیار مفید خواهد بود.

فروت ست موجب می­شود که در زمان خواب زمستانی درختان میوه، عناصر مهم غذایی در گیاه ذخیره شده و در زمان جوانه زنی و آغاز فعالیت مجدد گیاه، فعالیت زیستی (با توجه به عدم حضور برگ­ها در گیاهان خزان کننده و دمای پایین خاک و محیط) دچار اختلال نشود و گیاه بتواند نسبت به عوامل محیطی مانند سرما، باران و تگرک مقاومت نشان داده و گلدهی و تشکیل میوه دچار اختلال نشود.

مطالعات انجام شده نشان داده است یکسری عناصر  غذایی در زمان تورم جوانه ها از دیگر قسمت های گیاهی به سمت جوانه ها حرکت می کنند.

حرکت سه عنصر نیتروژن(N) و روی (Zn) و بر(B) بیشتر از دیگرعناصر گزارش شده است. به همین دلیل محلول پاشی این عناصر در زمان تورم جوانه ها توصیه میشود. البته نقش عناصری مانند فسفر، کلسیم، مولیبدن، پتاسیم و اسیدهای آمینه هم در زمان تشکیل گل(fruit set) تشخیص داده شده اند.

دلیل اهمیت محلول پاشی دراین مرحله ، نیاز فوق العاده جوانه ها برای رشد اولیه و عدم جذب عناصر از ریشه در این مرحله از رشد گیاه می باشد. بین مرحله شروع به رشد بخش هوایی درخت (تورم جوانه ها و گرده افشانی جزو اولین مراحل رشد گیاه است) و شروع فعالیت ریشه برای جذب یک اختلاف فاز یک هفته ای تا دو هفته ای وجود دارد. هر چقدر ذخیره عناصر غذایی گیاه پرتر باشد گرده افشانی موفق تر و در نتیجه محصول بیشتر و عملکرد بالاتری خواهیم داشت.

برای افزایش ذخیره غذایی گیاه بایستی از فصل زراعی قبل این کار را شروع کرد. بهترین زمان محلول پاشی بعد از برداشت، کود دهی خاکی در شهریور و مهر ماه و محلول پاشی در زمان تورم جوانه های می باشد.

در مرحله تورم جوانه ها فلس های روی جوانه ها از هم فاصله گرفته و ضریب جذب عناصر افزایش می یابد.

بُر: مناسب برای تشکیل میوه است و ضعف در تلقیح گلها (که باعث ایجاد میوه های ناقص و بد شکل میشود) را از بین می برد. کار دیگر عنصر بر در زمان تورم افزایش طول عمر گل نر و همینطور افزایش طول فیزیکی لوله گرده نر هنگام فرایند تلقیح می باشد.

 

روی: روی در تولید کلروفیل نقش دارد، موجب تسریع فعالیت های آنزیمی و فوتوسنتز می شود، روی در متابولیسم ازت، تشکیل رنگدانه، عطرو طعم محصول و سنتز ویتامین C نقش مهمی دارد. دارای تعامل سینرژیکی با مس و منیزیوم است.

کمبود روی باعث تاخیر در باز شدن جوانه های زایشی و رویشی در درخت میشود. روی ضامن شکوفه دهی بیشتر و حفظ شکوفه ها، در نتیجه تولید بیشتر و کیفیت بهتر محصول است.

در فعال سازی و ساخت پروتىین، نشاسته، اسید نوکلئیک و هورمون رشد گیاهی اکسین نقش دارد. مانع از سال آوری می شود، توان و رمق و بنیه از دست رفته درخت را به درخت باز می گرداند، بطوریکه برای باردهی فصل آینده کاملا آماده گردد.

ازت: جزء تشکیل دهنده اولیه برای ترکیبات آلی نظیر اسیدهای آمینه و اسیدهای نوکلئیک است. و نقش قابل توجهی در فتوسنتز دارد.

 

بهترین زمان های استفاده از فروت ست:

  • بعد از برداشت محصول و در مورد گیاهان خزان کننده بعد از برداشت و قبل از خزان برگ
  • زمان تورم جوانه ها زیرا در این زمان پوست نازک و قهوه ای روی جوانه ها قابلیت جذب عناصر رااز طریق محلول پاشی دارد.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.