سم پاش ها- اصول و کاربرد

0 516

سم پاش ها- اصول و کاربرد

 

مقدمه:

سموم شيميايي در پيشرفت سريع توليدات كشاورزي نقش بزرگي ايفا كرده و  خواهند كرد. با استفاده از سموم كيفيت و كميت محصولات، اصلاح و افزايش پيدا كرده و استفاده از سموم علف كش نياز به نيروي كاري براي كنترل علفهاي هرز را تا حدي كاهش داده است ولي استفاده از سموم شيميايي به بعضي مسائل جدي زيست محيطي منتج شده كه اين مسائل ، بايد هم از نظر استفاده كننده و هم از طرف طراح ادوات سمپاشي مورد توجه قرار گيرد. در زیر به برخی از سمپاش ها مهم اشاره و توضحیاتی در زمینه کاربرد آن ها ارائه می گردد:

سمپاش هاي پشتي دستي:

1

از انواع محلول پاشهاي كوچك كه به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرند. اجزا تشكيل دهنده اين محلول پاشها معمولا عبارت است از : ۱- مخزن ۲- پايه مخصوص قرار گرفتن بر روي زمين ۳- تكيه گاه مناسب براي قرار دادن آن در پشت كارگر سمپاش (درست مثل كوله پشتي) ۴- پمپ دستي كه با حركت دادن اهرم مخصوص كار مي كند ۵- محفظه تحت فشار ۶- لانس كه مجهز به شير قطع و وصل با يك شير ماشه اي بوده و يك يا چند نازل روي آن نصب مي شود. براي استفاده بهتر از اين دستگاهها بايد آنرا كاملا به پشت كارگر چسباند و در صورت شل بودن آن بايد تسمه هاي مربوطه را طوري تنظيم نمود كه در موقع تلمبه زدن و حركت در جاي خود ثابت باشد تا كارگر در هنگام سمپاشي راحت تر بتواند كار انجام دهد. بعضي از انواع اين سمپاش ها تماما پر نمي شوند تا فضاي باقي مانده آن براي تحت فشار قرار دادن هوا استفاده گردد و از آن به عنوان سمپاشي پشتي با فشار مداوم بهره برداري گردد.

تنظيمات و كاليبراسيون سمپاش هاي پشتي دستي:

2

براي اين منظور مقدار محلول سم خارج شده را از سمپاش در مدت يك دقيقه در ظرفي جمع آوري كرده و اندازه گيري مي نمايند. وقتي كه هدف تنظيم محلول دهي سمپاش دستي باشد بايستی يك فشارسنج روي آن نصب گردد و در اندازه گيري ميزان محلول دهي نازل بايد هميشه يكنواخت باشد. كارگر سمپاش بايستي قبلا چند مرتبه اين كار را تكرار نمايد. رگولاتور يا دستگاه تنظيم فشار بايد در روي سمپاشهاي تحت فشار نصب شود در غير اين صورت محلول دهی سمپاش با كاهش محلول در تانك و كم شدن فشار تقليل خواهد يافت. با در دست داشتن مقدار محاسبه شده محلول دهی نازل بر حسب ليتر در دقيقه مقدار مصرف در واحد سطح را مي توان با معلوم بودن عرض باند و سرعت سمپاش تعيين نمود.

به طور مثال اگر عرض باند يك متر و سرعت راه رفتن كارگر سمپاش ۶۰ متر در دقيقه و محلول دهی نازل ۶/. ليتر در دقيقه باشد حجم محلول لازم براي يك متر مربع از رابطه زير محاسبه مي شود.

۰٫۶ ليتر در دقيقه

۱۰۰ ليتر در هكتار يا ۱ ليتر در متر مربع ۶۰ =متر در دقيقه * ۱ متر

سمپاش‌هاي پشت تراكتوري

3

معمولا بر روي سه نقطه اتصال تراكتور نصب مي شوند و ساختمان آنها از مخزن، پمپ، شيرهاي كنترل، صافيها، همزن، بوم، نازلها و لوله هاي رابط تشكيل شده است. تهيه و تدارك يك بوم بلند اين امكان را فراهم مي آورد كه عرض باند سمپاشي زياد شده و از تعداد دور زدنهاي تراكتور در عرض مزارع كاسته شود. البته عموما طول بوم براي كشاورزان در انجام سمپاشي ثابت است. بنابر اين اگر كشاورزي داراي ۱۰۰ هكتار مزرعه باشد و سه روز، روزانه شش ساعت بتواند با تراكتوري كه سرعتش ۸ كيلومتر در ساعت است سمپاشي نمايد؛ طول بوم مورد نياز براي اين كار ۷ متر خواهد بود.

براي مثال با بوم ۷ متري و سرعت ۸ كيلومتر در ساعت محلول دهی پمپ براي مصرف ۲۰۰ ليتر در دقيقه خواهد بود. كشاورزان غله كار در عمل نياز به بومي دارند كه طول آن متناسب با طول بذركار باشد. نازلها- مساله مهم درباره سمپاش هاي بوم دار نصب نازلها بر روي آن است. در اغلب مواقع فاصله بين نازلها روي بوم ثابت است و ارتفاع بوم بايد طبق نوع نازل بكار رفته تنظيم گردد. در مورد زاويه خروج سم از نازل و پخش قطرات كه متاثر از فشار مي باشند مخصوصا بايد دقت شود. قطرات خارج شده از هر نازل يك نوار را مي پوشاند كه عرض اين نوار بستگي به زاويه پخش سم و ارتفاع بوم دارد. در عمل فاصله نازل ها بايد طوري تنظيم شود كه كناره هاي هر كدام از اين نوارها در همه نازل ها همديگر را بپوشانند تا پخش قطرات سم در سرتاسر بوم كاملا يكنواخت باشد. اگر بوم بيش از حد پايين باشد پوشش قطرات خارج شده از نازلها روي يكديگر زياد شده و عدم يكنواختي در پخش پيش خواهد آمد. نحوه پخش قطرات پاشيده شده را مي‌توان از پاشيدن آب بر روي يك سطح خشك و يا با رنگي كردن محلول سم با يكي از رنگهاي محلول در آب مثل ليزامين و پاشيدن آن روي كاغذ سفيد مشخص نمود. اگر پخش قطرات غير يكنواخت بود بايستي محلول دهی هر يك از نازلها را كنترل نمود.

كاليبراسيون سمپاش تراكتوري :

به دليل اهميت موضوع انجام كاليبراسيون دقيق سمپاشها بيش از حد مورد تاكيد است.

۶۰۰ =زمان لازم براي سمپاشي يك هكتار بر حسب دقيقه

سرعت (كيلومتر در ساعت)* عرض باند(متر)

 

عرض باند موثر از حاصلضرب فاصله دو نازل مجاور هم در تعدادآنها در روي بوم به دست مي آيد مثلا اگر ۳۰ عدد نازل روي بوم به فاصله ۵۰ سانتي متر از يكديگر نصب شده باشند عرض باند برابر ۱۰۰/۵۰*۳۰متر خواهد بود. براي كنترل سرعت، حركت تراكتور بايستي به طور يكنواخت با دنده مناسب صورت گيرد لذا مناسبترين موقع براي كنترل سرعت زماني است كه گردش موتور تراكتور برابر ۵۴۰ دور در دقيقه باشد. با معلوم بودن زمان لازم براي سمپاشي يك هكتار ميزان محلول مصرفي بدين صورت تعيين مي گردد كه : مخزن سم را تا مقابل علامت مربوطه پر مي كنند، پمپ سمپاش را در حالي كه تراكتور متوقف مي باشد به كار انداخته به طوري كه گردش موتور در اين مدت برابر ۵۴۰ دور در دقيقه باشد. بعد از گذشت زمان لازم براي سمپاشي يك هكتار تانك سمپاش را مجددا تا علامت مربوطه با اندازه گيري حجم محلول مورد نياز پر نموده و بدين ترتيب ميزان محلول دهی سمپاش در يك هكتار را به دست آورد. تغيير در ميزان محلول مصرفي تا ۵ درصد را مي توان با كم و زياد كردن جزئي فشار به دست آورد.

نکات و وروش های درست سمپاشی:

4

  1. انتخاب سموم مناسب و موثر در کنترل علف هرز،آفات و بیماری های غالب مزرعه ضمن مشورت با کارشناسان ذیربط
  2. رعایت دز سم توصیه شده و رعایت موارد فنی اختلاط و نحوه استفاده از سموم
  3. در دماهای پایین و بالا از سموم استفاده ننماییم (البته به شرط مناسب بودن وضعیت آب وهوا وبا نظر تیم کارشناسی شبکه های مراقبت مدیریت های جهاد کشاورزی هماهنگ گردد).
  4. قبل از اقدام به سمپاشی از وضعیت جوی خصوصاً بارش باران ومسیر وسرعت باد اطلاع بدست آورید.زیرا بارش باران باعث شسته شدن سم می شود و باعث پاشش غیر یکنواخت وبادبردگی وهدر رفت سموم یا ایجاد خسارت در مزارع همجوار نا همگون می شود.
  5. از اختلاط سموم ناسازگار با هم خصوصاً علفکش های هورمونی با سایر علفکشها خودداری نماییم.
  6. در هوای آفتابی شدید از سمپاشی خوداری نماییم زیرا قطرات سم باقی مانده بر روی برگ ها در شرایط آفتابی شدید باعث ایجاد لکه های گیاه سوزی بر روی گیاهان زراعی می گردد.
  7. اگر از عفکش توفوردی می خواهیم استفاده کنیم ودر مزارع همسایه محصولاتی مانند یونجه، چغندر، حبوبات وپنبه کاشته شده باشد باید دقت نماییم تا این سم به این مزارع برخورد ننمایید. (خصوصاً مسیر باد بایستی در نظر داشت).
  8. بعد از هر سم پاشی داخل مخزن وشلنگ ونازل آن را با آب ومواد شوینده باید بشوییم.
  9. در سمپاشی وریختن سموم به داخل مخزن باید مسایل احتیاطی را رعایت نموده وباید از لباس مخصوص ودستکش وعینک وکلاه وماسک وکفش سمپاشی (چکمه ) استفاده نمود.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.