سن گندم Eurygaster integriceps

0 373

سن گندم در سه مرحله به مزرعه گندم خسارت وارد مي کند :

مرحله اول مربوط به حشره هاي بالغ نر و ماده است که به آنها حشرات مادر گفته مي شود. اين حشرات بعد از زمستان گذراني در اوايل بهار به طرف مزرعه هاي گندم حمله مي کنند و از شيره ساقه گياه و برگ هاي جوان تغذيه مي کنند . سن ها، خرطوم خود را در داخل نسوج سبز بوته گندم به خصوص ساقه و برگ و خوشه هاي سبز و جوان فرو مي برند. و از مواد غذايي موجود در آنها تغذيه مي کند . در نتيجه خوشه هاي تازه، خشك و سفيد مي شوند . در اين مرحله، خسارت خيلي زياد نيست و هر حشره در مدت چند روز به ۵-۳ ساقه گندم زيان مي رساند. البته ميزان خسارت به تعداد سن ها در هر متر مربع بستگي دارد. هر چه تعداد آنها بيشتر باشد، خسارت بيشتر خواهد بود.
سن گندم

کنترل : 

استفاده از انواع زود رس و برداشت به موقع گندم از شدت خسارت کم مي کند. برداشت ديرهنگام گندم باعث مي شود، سن ها به طور کامل از گندم تغذيه کنند و چربي بدن خود را بالا ببرند.

آبياري زياد مزرعه گندم باعث دير رس شدن آن مي شود و خسارت سن ها را زياد ميکند. براي همين تنظيم نوبت هاي آبياري و پرهيز از آبياري بيش از اندازه در کم شدن خسارت سن اثر دارد.

بهترين زمان مبارزه شيميايي با سن گندم، مرحله شيري شدن تا رسيدن دانه گندم است. مبارزه در اين مرحله باعث جلوگيري از رشد و نمو پوره هاي سنين بالا و کم آردن تغذيه سن هاي بالغ نسل جديد مي شود . اين کار بايد قبل از پرواز سنها به محل زمستان گذراني انجام شود.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.