شیت بلایت Thaenatephorus cucumeris (Rhizoctonia solani)

0 443

علائم بیماری ابتدا به صورت نقاط آبسوخته مانند، در غلاف برگ ظاهر می‌شود. نقاط آلوده به شكل بیضوی كشیده یا گاهی نامنظم به طول ۱ تا ۳ سانتیمتر به رنگ سبز خاكستری نمایان می‌گردند. مركز لكه‌ها به تدریج خاكستری متمایل به سفید و حاشیه آنها قهوه‌ای می‌شوند. آلودگی در مزرعه ابتدا در غلاف پایین و در نقطه مماس با سطح آب ظاهر می‌گردد. وقتی شرایط جوی برای رشد قارچ فراهم باشد آلودگی به برگ نیز سرایت می كند و ممكن است تمام برگ‌های گیاه خشك شوند.

در شمال ایران غالباً رشد غلاف‌های آلوده محدود می‌شود و برگ‌ها به صورت موضعی از بین می‌روند. در بوته‌های آلوده به علت اینكه آب و مواد غذایی كافی به خوشه‌ها نمی‌رسد. دانه‌های آن باریك می‌شوند و یا ممكن است دانه‌ای در خوشه تشكیل نشود. دانه‌های لاغر در موقع آسیاب كردن خرد می‌گردند. همچنین بوته‌های برنج ممكن است در اثر الودگی به این بیماری ورس نمایند.

با توجه به ارقام موجود در ایران فعلاً این بیماری در مقایسه با بلاست برنج از درجه دوم اهمیت برخوردار است. ولی در معرفی ارقام خصوصاً ارقام پرمحصول باید به مقاومت آنها به این بیماری توجه شود.

gh

كنترل بیماری

الف- مبارزه زراعی:

  • كاشت ارقام مقاوم و یا با مقاومت نسبی بالاتر.
  • جمع‌آوری و از بین بردن بقایای گیاهی آلوده و دفع علف‌های هرز خانواده گندمیان مانند و غیره.
  • اجتناب از مصرف بیش از حد كود از ته.
  • كاشت برنج در زمان مناسب.
  • رعایت فاصله كاشت به طوری كه بیش از ۲۰ گیاه در یك فوت مربع (؟؟؟ سانتیمتر) كاشته نشوند.
  • مرحله شدیداً حساس گیاه به این بیماری پیش‌بینی شود. این مرحله زمانی می‌باشد كه فاصله گره‌ها ۲ تا ۵/۲ سانتیمتر باشد كه تقریباً ۴-۲ روز قبل از به خوشه رفتن است.

ب- مبارزه شیمیایی

مبارزه شیمیایی باید با در نظر گرفتن زمان دقیق حساسیت قارچ، درصد آلودگی و رشد گیاه و همچنین شناخت فلور منطقه انجام شود. براساس سیستم پیش‌آگهی زمان سمپاشی علیه شیت‌بلایت برنج، غالباً موقعی انجام می‌شود كه میزان آلودگی مزرعه ۲۰-۱۵ درصد و مصادف با ۱۰ تا ۱۲ روز قبل از خوشه‌دهی برنج باشد.

در ژاپن برای مبارزه با این بیماری از سموم آرسنیكی آلی به نام‌های متان آرسونات آهن، متان آرسونات كلسیم، سولفور متیل آرسنیك استفاده می‌كنند. زمان مصرف ده روز قبل از به خوشه رفتن بوته‌هاست. استفاده سم در غیر از این زمان موجب سوختگی در گیاه می‌شود.

علاوه بر سموم آرسنیكی آلی از آنتی‌بیوتیك‌هایی مانند والیدامایسین (Validamycin) استفاده می‌شود.

در ایران استفاده از قارچ‌كش بنومیل (بنلیت) به نسبت یك كیلو در هكتار و یا والیدامایسین به نسبت دو لیتر در هكتار مؤثر بوده‌اند.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.