میزان مورد نیاز عناصر مختلف در کشت های متفاوت

جدول میزان عناصر مختلف در کشت های متفاوت

0 118

میزان مورد نیاز عناصر مختلف در کشت های متفاوت

گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک:
N P k Ca Mg
 ۲۴۵ ۳۹ ۴۰۰ ۲۴۰ ۵۵

گوجه فرنگی کشت باز

جهت برداشت ۶۰ تن در هکتار:

N P k Ca Mg
۱۳۶ ۲۴ ۱۹۲ ۲۴۰ ۲۲

گوجه فرنگی کشت گلخانه:

جهت برداشت ۱۵۴ تن در هکتار

N P k Ca Mg
۳۷۰ ۶۳ ۵۶۰ ۲۰۵ ۶۷

کشت برنج:

جهت برداشت ۱۰ تن در هکتار

N P k Ca Mg
۲۱۷ ۶۸ ۲۵۶ ۲۷ ۲۳

کشت سیب زمینی:

جهت برداشت ۴۰ تن در هکتار

N P k Ca Mg
۱۷۰ ۲۲ ۲۲۰ ۳۰ ۲۸

کشت حبوبات:

جهت برداشت ۱۰ تن در هکتار

N P k Ca Mg
۱۲۵ ۲۰ ۱۰۵ ۴۵ ۳۷

کشت مرکبات:

جهت برداشت ۴۰ تن در هکتار

N P k Ca Mg
۱۳۵ ۱۶ ۱۱۰ ۹۰ ۱۲

کشت پیاز:

جهت برداشت ۴۰ تن در هکتار

N P k Ca Mg
۱۵۵ ۶۰ ۱۳۲ ۵۲ ۲۰

تولید سیر:

جهت برداشت ۱۰ تن در هکتار

N P k Ca Mg
۱۴۲ ۲۴ ۱۰۵ ۵۷ ۹

کشت بادمجان:

جهت برداشت ۱۰۰ تن در هکتار

N P2O5 K2O Ca Mg
 ۲۰۷ ۴۵ ۳۹۶ ۴۰ ۲۴

کشت ذرت:

جهت برداشت ۲۳ تن در هکتار  

N P2O5 K2O CaO MgO
 ۱۹۱    ۸۹ ۲۳۵  ۵۷ ۷۳

کشت بادام:

جهت برداشت ۷ تن در هکتار

N P205 K2O CaO MgO
 ۸۳  ۸۰ ۱۲۰  ۹۸ ۲۶٫۵

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.