هشت نکته مهم هرس

0 155
۸ نکته جالب و مهم هرس :
نکته ۱ :
ترتيب شدت هرس باردهی :
الف ) انگور
ب )هلو،شليل
پ )سيخک داران ميوه درشت مثل سيب و گلابی
ت )سيخک داران ميوه ريز گيلاس،آلبالو،زردالو، بادام
ث)مرکبات و گردو(نياز به هرس باردهی ندارد)
نکته ۲ :
سه نوع جوانه در درختان ميوه ديده می‌شود:
الف ) جوانه رويشی : فقط شاخه برگ به وجود می آورد(باريک نوک تيز)
ب ) جوانه زايشی : جوانه‌اي است کوتاه قد،تخم مرغی شکل، که فقط گل توليد می‌کنید(آخیري موقی زمستان ديده می شود)
پ ) جوانه مرکب : جوانه‌ای است که پس از رويش هم شاخه و برگ وهم گل توليد می کند.
نکته ۳ :
خصوصيات شاخه شيفون:
الف ) طول آن ۲۰ سانتيمتر بيشتر نمی شود.
ب ) جوانه اول و جوانه آخر رويشی و جوانه هاي بين اين دو زايشی هستند.
سایر نکات مهم هرس را در مقاله اصلی به صورت کامل بخوانید.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.