پتاسیم فسفیت

پتاسیم فسفیت در کشاورزی

0 470

طی چند سال اخیر کودهای حاوی عنصر فسفر از جمله مونو و دی آمینو فسفات و نیز مونوپتاسیم فسفات وارد بازار شده اند. همه این ترکیبات از اسید فسفریک مشتق شده اند. گیاهان فسفات را به شکل HPO4 و H2PO4 مصرف میکنند که بلافاصله از تجزیه کودهای حاوی این عنصر در خاک حاصل می شوند.

از لحاظ ساختمان شیمیایی فسفات ها و فسفیت ها مشابه هم هستند با این تفاوت که فسفات ها حاوی یک اتم اکسیژن بیشتر بوده و همین تفاوت باعث اختلاف فاحش در عملکرد این دو ترکیب می شود. این سه مولکول اکسیژن باعث تحرک بسیار بالای مولکول فسفیت در گیاه شده و به آسانی در همه قسمت های مختلف گیاه منتقل می شود.

ترکیب فسفیت خاصیت قارچ کشی قوی ای داشته و باعث کاهش رشد عامل بیماری زا و همچنین جلوگیری از جوانه زنی اسپور قارچ می شود.این کاهش رشد باعث ترشح سیگنال های استرس در گیاه شده و باعث القای مقاومت در گیاه خواهد شد.
یکی از پیامدهای القای مقاومت، تجمع فیتوالکسین ها و همچنین واکنش فوق حساسیت(مرگ سلول های آلوده به عوامل بیماری زا) در گیاه است. از پیامدهای دیگر استفاده از این ترکیب میتوان به ترشح آنزیم های تجزیه کننده اشاره کرد که در نهایت به مرگ عمال بیماری زا منجر خواهد شد.
فواید استفاده از ترکیبات حاوی فسفیت در باغبانی و کشاورزی:
۱)    نسبت جذب بالا در مقایسه با ترکیبات حاوی فسفات.
۲)    آزادسازی کنترل شده فسفر در مراحل مختلف رشدی گیاه.
۳)    افزایش رشد و توسعه ناحیه ریشه.
۴)    بهبود سلامت عمومی گیاه.
۵)    افزایش تولید قارچ کش های طبیعی (فایتوالکسین ها) و اثر در مقاومت سلولی.
۶)    مکان اثرهای متعدد و کاهش خطر ریسک ایجاد مقاومت در مقابل آن.
۷)    سمیت بسیار پایین در محیط زیست.

با ثبت فسفیت به عنوان قارچ کش در بازار ترکیبات مختلفی از آن ازجمله فسفیت پتاسیم،سدیم و آلومینیوم ساخته شد. این ترکیبات از طریق ریشه جذب شده و در گیاه بسیار پایدار هستند با این حال گیاهان قادر به مصرف اسید فسفریک به عنوان منبع غذایی نیستند، بلکه این ترکیب در خاک تجزیه شده و فسفر درون آن آزاد می شود اما فرآیند جذب فسفر از این طریق بسیار کند بوده و فایده ای برای خاک ندارد.پتاسیم فسفیت سریعا به یون فسفیت تبدیل شده و بلافاصله پس از این فرآیند اثر قارچ کشی آن شروع شده و قارچ های بیماری زا مورد حمله قرار خواهند شد.
سبزکشت
تحقیقات انجام شده در مورد کمبود فسفر در محصول مرکبات نشان داده است که کمبود فسفر در این گیاه باعث تغییر در متابولیسم نیتروژن می شود که با استفاده از پتاسیم فسفیت این کمبود جبران شده و متابولیسم نیتروژن نیز به حالت اول خود بر میگردد.تحقیقات تکمیلی در مورد سایر محصولات نیز انجام شده که طی آنها اثر بخشی پتاسیم فسفیت در میوه دهی وافزایش کیفیت محصول اثبات شده است.
تاثیر مهم ترکیب پتاسیم فسفیت در کنترل عوامل بیماری زای گروه اوومیست مانند Pythium و Phytophthora است که باعث ایجاد بیماری های مهمی ازجمله سفیدک های دروغی (سفیدک دروغی خیار) و یا مرگ گیاهچه می شوند.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.