چالکود پسته

0 100

ضرورت مصرف کود و آب در راستای افزایش عملکرد کمی و کیفی پسته

این مقاله نشریه فنی شماره ۲۹۳ ،موسسه تحقیقات خاک و آب ،شورای عالی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه کود و سم در کشاورزی است و توسط محمدجعفر ملکوتی ،استاد دانشگاه تربیت مدرس و سرپرست موسسه تحقیقات خاک و آب نوشته و چاپ شده است.

مقدمه

در تحقیقات نیاز غذایی درختان پسته ،مشخص شده است که برای برداشت یک تن پسته خشک مقدار ازت ،فسفر،پتاسیم،کلسیم،گوگرد و منیزیم برداشتی به ترتیب معادل ۵۰ ، ۷ ،۶۵ ، ۳۵ ، ۳۰و۱۵ کیلوگرم .

برای عناصر ریز مغذی هر کدام در حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ گرم است.

اما متاسفانه در برنامه مصرف کود توسط پسته کاران کشور،به این امرمهم عموما توجه نمیشود.در نتیجه سطح وسیعی از باغ های پسته دچار کمبود عنصر روی و پتاسیم هستند.

این مقاله شامل :

  1. مقدمه
  2. ضرورت رعایت اصول مصرف بهینه‌ی کودی
  3. نقش پتاسیم روی کاهش اثرات تنشهای محیطی از جمله شوری
  4. ضرورت اصلاح PH خاکهای ریز کشت باغهای پسته
  5. ساری کود(گوگرد کشاورزی گرانوله)
  6. پیشنهاد ها

برای اطلاعات بیشتر و کاملتر روی لینک زیر کلیک کنید و فایل PDF مربوط به این موضوع را دانلود کنید:

دانلود مقاله

چالکود پسته

به صورت pdf

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.