کشت و صادرات زعفران

0 117

کشت و صادرات زعفران

این مقاله توسط  زهرا عباسی دانشجوی رشته کارشناسی تولید و بهره برداري گیاهان دارویی و معطر،در دانشگاه جامع علمی کاربردي مجتمع آموزش عالی کرج  در سال ۱۳۸۵ نوشته شده است.

زراعت زعفران از ویژگیهاي خاص برخوردار است.زعفران از جنبه هاي مختلف غذایی ،دارویی ، زینتی و صنعتی اهمیت دارد . این محصول یک ماده غذایی مقوي است که مردم از آن به منظور خوشرنگ و خوشبو کردن انواع غذاها استفاده می کنند . زعفران محصولی است که از آن استفاده هاي دارویی فراوانی مـی شـود .

این مقاله شما را با موارد زیر بیشتر آشنا می کند:

مشخصات گیاه شناسی

خواص مهم دارویی گیاه و طرز استفاده از آن

مضرات وسمیت

تقسیم بندي انواع زعفران

نیازهاي اکولوژیکی زراعت زعفران

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه

روش کاشت ،تاریخ و فواصل کاشت

مناطق کاشت زعفران در ایران

آفات و بیماریهاي زعفران

برداشت محصول – انبارداري و بسته بندي زعفران

تشخیص زعفران مرغوب و اصل

جنبه هاي اقتصا دي زعفران ایران

تولید و مصرف زعفران

و صادرات زعفران

امیدورام از این مقاله برای شما خوانندگان عزیز مفید واقع شود.

 

در زیر می توانید فایل PDF مقاله را به صورت مستقیم دانلود نموده و از مطالب آن استفاده کنید:

کشت و صادرات زعفران

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.