Instagram

Contact Me

Do It Yourself

مقدمه: کرفس گیاهی است دو ساله از خانواده چتریان (Umbeliferea ) که در سال اول برگ و در سال دوم ساقه هوایی گل دهنده در آن ظاهر گشته و تولید بذر می نماید. این گیاه در مرحله رویشی به دماي پائین و در مرحله تولید بذر به دماي بالایی نیاز دارد. کرفس گیاهی سازگار با دماي پایین است و اگر در مناطق داراي آب و…
ادامه مطلب ...
توصیه های فنی در زمینه نگه داری کلم بروکلی پس از برداشت: بروکلی یک جوانه گل و یا در توضیح بهتر یک گل آذین متورم نابالغ است. با این وجود که گل ها پسی از برداشت باز نمی شوند اما این گیاه نرخ تنفس سلولی سریعی دارد.
ادامه مطلب ...

About Me

ما اینجاییم تا برای شما قالب های زیبا فارسی سازی کنیم

نمایش مشخصات عمومی

عضویت در خبرنامه

Powered by MailChimp