پستهای اخیر

پستهای اخیر

پستهای اخیر

پستهای اخیر

پستهای اخیر

Autopilot Automobiles

عضویت در خبرنامه

Powered by MailChimp

پستهای اخیر

پستهای اخیر

مقدمه: گل کلم گیاهی بومی هندوستان بوده که بخاطر رنگ، بافت و پتانسیل صادراتی خوبی که در این منطقه دارد بسیار اهمیت دارد. زمان پیک برداشت آن در پاییز و طی ماه های آبان تا دی ماه است و خسارت های عدم نگه داری درست آن گاها باعث می شود کشاورزان محصول آن را به مبالغ بسیار ناچیز بفروش برسانند. خسارت پس از…
ادامه مطلب ...