پستهای اخیر

پستهای اخیر

پستهای اخیر

پستهای اخیر

- Advertisement -

پستهای اخیر

بیماری باکتریایی سبزشدن مرکبات Citrus Greening

پیدا شدن راهی برای درمان بیماری باکتریایی سبزشدن مرکبات Citrus Greening محققان دانشگاه UC Riverside آمریکا با تحقیق بر روی پایه‌های مقاوم مرکبات استرالیایی (Australian finger lime) ژن‌های القا کننده مقاومت را یافته و با کار بر روی این ژن ها، پپتیدهای ایجاد کننده مقاومت را بصورت مصنوعی در آزمایشگاه سنتز کردند. نتایج محلول پاشی و یا تزریق این
ادامه مطلب ...

توصیه های فنی در زمینه نگه داری کدو پس از برداشت

مقدمه: کدومسمایی یا کدو خورشی که از گونه ی C.pepo L.است. ساقه ی این کدو گوشه دار و دارای شیارهای طولانی است. برگها تقریباً سخت و گاه گاهی همراه با لکه هایی به رنگهای متنوع دیده می شود. کرکهای روی دمبرگها در این نوع تیز و اغلب برنده است. میوه ی این گیاه اغلب به صورت سبز تیره یا سبز روشن و راه راه است که در اغلب ارقام همراه با لکه های سفید مشاهده می…
ادامه مطلب ...

توصیه های فنی در زمینه نگه داری کاهو پس از برداشت

مقدمه: کاهو از گیاهان فصل خنک است. بنابراین درنواحی معتدل سرد و تا اندازه مرطوب بهترین نتیجه از کاشت این محصول بدست می آید. با این وجود کاشت بذر در فصولی که رشد گیاه به گرمای شدید برنخورد درکلیه نواحی می توان ازآن استفاده نمود. کاهو جزء سبزی هایی است که درتمام طول سال به شرط دارا بودن آب وهوای مناسب قابل کشت است. چنانچه برداشت کاهو با هوای گرم…
ادامه مطلب ...