مرور برچسب

آفات انگور

دستورالعمل فنی انگور آبی

در این مطلب ، فایلی PDF تهیه شده توسط کمیته کارشناسی سایت های الگویی تولیدی - ترویجی محصولات باغی را برای دانلود قرار داده ایم که حاوی توصیه ها و دستورالعملهایی در مورد آفات و بیماریهای انگور، و ایجاد بانکت و دستورالعمل هرس و تقویم زمانی…

آفات زنجره مو و مدیریت آن

آفات زنجره مو و مدیریت آن : این مقاله توسط مهندس محمدسعيد امامي به نگارش در آمده و پس از آن نیز توسط چند کارشناس دیگر ویرایش شده است. ناشر این اثر سازمان جهاد کشاورزی اصفهان می باشد که در سال 1388 آن را منتشر کرده است. با مطالعه ی این نشریه…

آفات انگور

آفات انگور کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana در ایران فقط روی انگور گزارش شده است . در بهار لاروهای جوان نسل اول از جوانه های گل دهنده و غنچه تغذیه کرده و روی آنها را با تارهایی می پوشانند . در برخی موارد نیز از جوانه های شاخه زا…