مرور برچسب

آلودگی‌ آب‌های‌ سطحی‌

اثرات بیشبود ازت و فسفر

علائم بیشبود ازت اثرات بیشبود ازت و فسفر اثرات نامطلوب مصرف بی رویه کودهای ازته شیمیایی علائم بیشبود فسفر خسارات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی فسفاته توجه: كلزا و علوفه‌هاي باريك برگ در مقايسه با غلات مقدار بيشتري عناصر فرعي را جابه‌جا…