مرور برچسب

آماده سازی زمین برای کاشت به لیمو

گیاه شناسی و خواص به لیمو

نام خانواده:Verbenaceae : شاه پسند گیاه به لیمو درختچه ای است به ارتفاع متوسط 1.5متر كه گاهی به 3متر می رسد.از مشخصات مهم آن بوی نافذ و مطبوع برگ های آن می باشد كه شباهتی به لیمو دارد. برگ ها به لیمو کشیده،نوك تیز،ساده،زبر و خشن  به رنگ سبز…