مرور برچسب

بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس به لیمو

بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه به لیمو

بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه به لیمو اسانس گیاه به‌لیمو با نام علمی ( Lippia citriodora H.B.K. از خانواده وربناسه ) کاشته شده در ایران با روش تقطیر با آب استخراج شد. راندمان این عملیات 6/0 درصد بود. اسانس حاصل با استفاده از روش‌های…