مرور برچسب

به لیمو

بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه به لیمو

بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه به لیمو اسانس گیاه به‌لیمو با نام علمی ( Lippia citriodora H.B.K. از خانواده وربناسه ) کاشته شده در ایران با روش تقطیر با آب استخراج شد. راندمان این عملیات 6/0 درصد بود. اسانس حاصل با استفاده از روش‌های…

گیاه شناسی و خواص به لیمو

نام خانواده:Verbenaceae : شاه پسند گیاه به لیمو درختچه ای است به ارتفاع متوسط 1.5متر كه گاهی به 3متر می رسد.از مشخصات مهم آن بوی نافذ و مطبوع برگ های آن می باشد كه شباهتی به لیمو دارد. برگ ها به لیمو کشیده،نوك تیز،ساده،زبر و خشن  به رنگ سبز…