مرور برچسب

بیماری سبز شدن مرکبات

بیماری باکتریایی سبزشدن مرکبات Citrus Greening

پیدا شدن راهی برای درمان بیماری باکتریایی سبزشدن مرکبات Citrus Greening محققان دانشگاه UC Riverside آمریکا با تحقیق بر روی پایه‌های مقاوم مرکبات استرالیایی (Australian finger lime) ژن‌های القا کننده مقاومت را یافته و با کار بر روی این