مرور برچسب

حبوبات

بیماری قارچی حبوبات در ایران

بیماری قارچی حبوبات در ایران این نوشته توسط نجمه قرچه و مهدی صدوری تهیه شده است. دانه حبوبات،شامل نخود،لوبیا،عدس،ماش و باقلا سرشار از پروتئین هستند. پنج بیماری مهم قارچی : پژمردگی فوزاریومی پوسیدگی فوزاریومی ریشه سوختگی آکسوکیتایی سوختگی…