مرور برچسب

درخت گردو

بیماریهای گردو

در این مقاله انواع بیماری های درخت گردو را شناخته و مشکلاتی که ممکن است برای درخت و میوه ی گردو به وجود بیاید ، و همچنین راه های مبارزه با آنها را بررسی خواهیم نمود.