مرور برچسب

درمان بیماری کلزا

بیماری های کلزا

بیماری های کلزار پوسیدگی اسکلروتینیائی (Sclerotinia sclerotiorum) با توجه به علائمی که در میزبان ایجاد می‌شود، این بیماری بنامهای مختلف از قبیل بلایت سفید، پوسیدگی سفید، بلایت ساقه، شکستگی ساقه، شانکر ساقه یا شانکر کلزا نامیده شده…