مرور برچسب

درمان سیب

بیماری های سیب

لکه سیاه سیب یکی از بیماری های شایع در منطقه ی لکه سیاه  سیب و گلابی است که خسارت زیادی را به محصول وارد می سازد. این بیماری با ایجاد لکه های سیاه بر روی میوه و برگ باعث کاهش بازار پسندی محصول می شود . بیماری لکه سیاه سیب و گلابی در مناطقی…