مرور برچسب

در مورد سمپاس

معرفی سمپاش میکرونر

سمپاشي با قطرات كنترل شده كه به اختصار CDA (CONTROLED DROPLED APPLICATIONN) ناميده مي‌شود روشی بسيار مؤثر براي مبارزه با آفات، بيماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز مي‌باشد كه ضمن ايجاد ذرات يكنواخت و يكسان، حداقل محلول سم در هكتار را بكار…