مرور برچسب

سیب

ارقام سیب

ارقام سیب : سیب زرد لبنان (گلدن دلیشز): مهم ترین رقم فعلی کشور است. در مناطق گرم و خشک برگ ها قبل از خزان می ریزند. ریزش قبل از برداشت نسبة بالاست.

آفات و بيماري های درختان سيب

آفات و بيماري های درختان سيب : درختی، یکی از مهمترین میوه های مناطق سردسیری و معتدل است که میوه تازه و فرآورده های آن بزرگترین تجارت جهانی را در پین میوه های باغی ارا میباشد. سیب دارای ارزش غذایی بالایی می باشد از این رو در فرهنگ عامه معروف…

بیماری های سیب

لکه سیاه سیب یکی از بیماری های شایع در منطقه ی لکه سیاه  سیب و گلابی است که خسارت زیادی را به محصول وارد می سازد. این بیماری با ایجاد لکه های سیاه بر روی میوه و برگ باعث کاهش بازار پسندی محصول می شود . بیماری لکه سیاه سیب و گلابی در مناطقی…