مرور برچسب

شوری آب و خاک چیست

شوری آب و خاک چیست؟

این مقاله توسط پرویزمهاجرمیلانی،پژوهنده موسسه تحقیقات خاک و آب در سال 1379 تهیه شده است. در این مقاله به موضوعات تعاریفی از شوری آب و خاک مضررات خاک شور اقداماتی برای خاک شور می پردازیم. با دانلود مقاله زیر می توانید اطلاعات بیشتری را در…