مرور برچسب

عملیات داشت

راهنماي کاشت، داشت و برداشت کلزا

این مقاله توسط مهندس صمد آزادیان و مهندس جعفر کرمی در سال 1394 تالیف شده است. کلزا به عنوان سومین گیاه روغنی مهم دنیا شناخته شده است و به دلیل خصوصیات خوب مانند مقاومت به کم آبی، شوري و سرما، ارزش تناوبی زیاد، مقاومت نسبی به بافت خاك و…

اصول بهزراعی پنبه

این مقاله توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و در مورد محصول پنبه می باشد. در این مقاله با اصول بهزراعی پنبه آشنا خواهید شد خلاصه ای از مطالب موجود در مقاله: 1- اهمیت پنبه 2- اقلیم مناسب کشت پنبه 3- مراحل رشد پنبه 4- کاشت        4-1- انتخاب…