مرور برچسب

عوامل موثر در کشت زردآلو

کشت زردآلو

آبیاری: ریشه های درخت زردآلود نسبتا سطحی است یعنی این درختان توانایی یافتن و جذب آب را از اعماق خاک را ندارند و به همین دلیل آبیاری مناسب و وجود رطوبت مناسب در خاک برای رشد و میوه دهی این درختان اهمیت دارد. خشکی کشیدن و عدم وجود رطوبت مناسب…