مرور برچسب

مقایسه نیاز آبی پسته در ایران و آمریکا

مقایسه نیاز آبی پسته در ایران و آمریکا

مقایسه نیاز آبی پسته در ایران و آمریکا امروزه با فراگیر شدن کاشت و تولید پسته در سایر کشورهایی که شرایط مناسب کاشت آن را دارند، رقابت در افزایش کمی و کیفی تولید این محصول هر روز جدی تر از روز قبل میشود. در حال حاضر جدی ترین کشور رقیب ایران…