مرور برچسب

میکورنر

معرفی سمپاش میکرونر

سمپاشي با قطرات كنترل شده كه به اختصار CDA (CONTROLED DROPLED APPLICATIONN) ناميده مي‌شود روشی بسيار مؤثر براي مبارزه با آفات، بيماري‌هاي گياهي و علف‌هاي هرز مي‌باشد كه ضمن ايجاد ذرات يكنواخت و يكسان، حداقل محلول سم در هكتار را بكار…