مرور برچسب

کلزا

بیماری های کلزا

بیماری های کلزار پوسیدگی اسکلروتینیائی (Sclerotinia sclerotiorum) با توجه به علائمی که در میزبان ایجاد می‌شود، این بیماری بنامهای مختلف از قبیل بلایت سفید، پوسیدگی سفید، بلایت ساقه، شکستگی ساقه، شانکر ساقه یا شانکر کلزا نامیده شده…

آفات کلزا

سوسكهاي گرده خوار( پلن خوار ) Meligethes aeneus سوسكهاي گرده خوار كه در مزارع كلزا مشاهده شده به دوگونه هستند كه از نظر شكل ظاهري باهم فرق دارند. سوسك گرده خوار ( پلن خوار ) سياه سوسك گرده خوار سياه كوچكتر از سوسك بور بوده و اندازه آن در…