مرور برچسب

گردو

آفات گردو

شته خالدار گردو خسارت در ایران این شته منحصراً به درختان گردو حمله کرده و با استقرار در حاشیه رگبرگهای اصلی، علاوه بر تغذیه از شیره گیاهی، در اثر ترشح عسلک به فوماژین نیز آلوده می شوند. برگهای درختان آلوده می ریزند (فرحبخش، 1340؛ عبایی،…

بیماریهای گردو

در این مقاله انواع بیماری های درخت گردو را شناخته و مشکلاتی که ممکن است برای درخت و میوه ی گردو به وجود بیاید ، و همچنین راه های مبارزه با آنها را بررسی خواهیم نمود.