مرور برچسب

Rhizopus stolonifer

بیماری های توت فرنگی

بیماری های توت فرنگی در مورد تمامی بیماری های توت فرنگی بیشتر بدانید و همچنین راه های مختلف مقابله و درمان را نیز بدانید... لکه سفید توت فرنگی Ramularia tulasnei پوسیدگی نرم توت فرنگی Rhizopus stolonifer عامل بیماریBotrytis cinerea پوسیدگی…