اصول بهزراعی پنبه

0 296

این مقاله توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و در مورد محصول پنبه می باشد.

در این مقاله با اصول بهزراعی پنبه آشنا خواهید شد خلاصه ای از مطالب موجود در مقاله:

۱- اهمیت پنبه
۲- اقلیم مناسب کشت پنبه
۳- مراحل رشد پنبه
۴- کاشت
       ۴-۱- انتخاب زمین
       ۴-۲- عملیات آماده سازی زمین
       ۴-۳- تاریخ مناسب کاشت
       ۴-۴- تناوب زراعی
      ۴-۵ روش های کاشت و آبیاری
۵- عملیات داشت
      ۵-۱- سله شکنی
      ۵-۲- آبیاری
      ۵-۳- واکاری
      ۵-۴- تنک بوته های اضافی
      ۵-۵- مدیریت علف های هرز
     ۵-۶- مدیریت آفات و بیماری های گیاه پنبه
     ۵-۷- تغذیه گیاه پنبه
     ۵-۸- تنظیم رشد رویشی بی رویه
۶- برداشت
۷- نحوه فعالیت کارخانجات پنبه پاک کنی و تصفیه

 

توضیحات بیشتر در فایل pdf مربوط به موضوع 👇

دانلود مقاله اصول بهزراعی پنبه

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.